ÅNGFARTYG

4S/S EJDERN 1880


Så här ungefär såg Ejdern ut under de första 13 åren. Observera ratten bakom masten och livbåten mellan ratt och skorsten. Styrmannen hade inget skydd mot vädret.

Byggd på Göteborgs Mekaniska Verkstad 1880 för trafik i kustvattnen runt Göteborg, Senare fick hon Södertälje som hemmahamn och gick bl.a. i östra Mälaren.
Efter att ha gett dålig lönsamhet i många år riskerade hon skrotning. Men på 1960-talet räddades hon av entusiaster.Ångmaskinen är original.Nu gör hon turer varje sommar från Södertälje.


Från runt 1905 har hennes yttre inte förändrats mycket. Under vattenlinjen vinklades stävens undervattensdel bakåt så att hon lättare kunde gå i is.
L. 21,5 m, Br. 4,26, D. 1,7 m. Maskin/Engine: Original fr. 1880, 65 hp. Skrov/Hull: Stål/Steel. Still active.

Denna lilla flaskskeppsmodell byggde jag för många år sedan. Modellen är 9 cm lång.
DIANA 1931Diana 1959 vid Trollhättans slussar.
Diana är yngst av de tre systrar som trafikerar Göta Kanal. Hon byggdes 1931. Ursprungligen ångmaskin som 1969 byttes ut mot diesel. Sin nuvarande fula överbyggnad och skorsten fick hon 1975. Maj Sjöwalls och Per Wahlöös första roman om Martin Beck och hans poliser, Roseanna, handlar om ett brutalt sexmord ombord på Diana.

L. 29,6 m, Br. 6,8 m, D.. 2,7 m.
De andra systrarna är: Juno 1874, ångmaskinen utbytt mot motor 1956. Vilhelm Tham 1914 förlorade sin ångmaskin 1966.

Built 1931 as a passenger steamer. Since 1969: diesel engine. The youngest of three old passenger ships at the lovely Göta Kanal (the water way that cross Sweden) that earlier had steam engine.

Diana före den fula ombyggnaden.

STJERNORP 1870

Ursprunligen norska S/S Salten opch trafikerade vattnen kring Lofoten. Renoverad till det utseende hon hade på 1920-talet. Ej längre ångdriven. L. 26 m.

DJURGÅRDEN 7Byggd 1893. Tyvärr numera motoriserad. Trafikerar Stockholms ström.


SCHEBO 1874

Schebo (fd, Frithiof, Gullan, Schebo). Ursprungligen ångdriven. 1916 motoriserad men sedan 1991 åter med ångmaskin.
Har tidigare bl.a. tjänstgjort som bogserare. Utställd på Teknikens och Sjöfartens Hus (Teknik och Sjöfartsmuseet) i Malmö.

E-mail     Hem     Back

Ångare 1

Ångare 2

Ångare 3

Ångare 5

Litteratur och länkar
Litterature and links

English summary: Above!