ÅNGFARTYG

2YDALE-katastrofen.

Lördag 22 augusti 1896. Sommarlovet hade just slutat för eleverna på dövskolan i Bollnäs. Man beslöt att göra en utflykt till Gullhammarön i sjön Varpen. För ändamålet hade man hyrt den lilla kolibri- yachten Ydale, en liten ångbåt på 8 meter och med segeldukstak. Eftersom båten bara kunde ta 22 personer, skulle man tvingas göra flera turer ut till ön.
Just på denna tur fanns dessa ombord: Maskinisten (styrmannen) Larson och hans son som skötte ångpannan, rektor Prawitz, hans döva fru Axelina (som var handarbetslärare), Lärarinnorna Toll, Lindstedt och Andersson, husmor Aspeqvist, 13 döva flickor och två döva pojkar som skulle bära i land matkorgarna.
På vägen till ön passerar man mellan två flytande timmerupplag. Mellan dessa timmerupplag ligger mitt ute i sjön några stenkistor, en gammal trasig timmerbom och en halv meter under vattnet står en avsågad dykdalb.
Maskinisten kör sin båt i full fart och råkar köra på dykdalben. Båten kantrar och börjar sjunka. Barnen kan inte ta sig ur båten och de skriker av skräck, de följer med båten i djupet.

Rektor Prawitz och fröken Toll lyckas ta sig upp på en timmerbom. Ett fyrtiotal båtar kommer snart till olycksplatsen och räddar två av flickorna, fröken Lindstedt och den avsvimmade fröken Andersson. Även maskinisten och hans son räddas.
Paret Prawitz dotter och flera av dövskolans pojkar hade sett den hemska olyckan från land.
Förutom fru Prawitz och husmor Aspeqvist omkom 11 döva flickor och 2 pojkar. När låsåret började, fanns bara två flickor på dövskolan i Bollnäs, alla de andra hade omkommit.THOR

Typiskt propellerdrivet ångfartyg från slutet av 1800-talet, som brukade trafikera de svenska sjöarna och kanalerna. Bilden visar ångslupen Thor, byggd 1887. Observera ångpannans vedförråd, stockarna ligger ovanpå det lätta taket!
Ångpannan är belägen mitt i slupen. Passagerarna satt på två långa bänkar längs brädgångens insida.


ODIN

Odin 1861. Odin var ett passagerarfartyg på Storsjön. Hon användes även vid timmer-bogsering. 

HJEJLEN

Vilken är världens äldsta ångbåt i aktiv tjänst?
Svenska Fortuna från 1857 med ångmaskin från 1915 är åtminstone den äldsta bogserbåten. Norrmännen hävdar att det är Skibladner från 1856. Men dels har hon blivit förlängd och dels är hennes maskin från1888. En annan kandidat är rumänska Tudor Vladimirescu från 1854, och med ångmaskin från 1867. Båda dessa hjulångare omnämns som världens äldsta passagerarångare i International Register of Historic Ships. Schweiziska hjulångaren Rigi från 1848 och maskin från 1893 platser också här, men sedan 1952 är hon tagen ur drift.
En annan kandidat är danska HJEJLEN. Hon byggdes 1861 och är helt i järn. Hon byggdes för att trafikera den berömda Gudenå och Silkeborgsøen. Denna trakt anses av många som den vackraste delen av Danmark, med bl.a det berömda 147 m (!) höga Himmelbjerget. Än i dag seglar den lilla (27 m långa)Hjejlen med turister och andra passagerare på samma vatten som hon alltid gjort.
Hennes ångmaskin i till största delen original och med undantag för masten (som togs bort redan på 1800-talet) och en nyare styrhytt är hon sig lik från 1861.
Bilder från juni 2000:

Hennes vackra förgyllda galjonsfigur föreställer en "hjejle", vilket är danska för ljungpipare.Kong Christian VII:s älskarinna, Grevinnan Danner, hade den fina salongen.


Teckningen nedan har jag gjort efter ett foto från 1865.

Den naivistiska målningen av Hjejlen nedan gjorde jag sommaren 2000.


ERNST MERCK

Byggdes på Nyköpings Mekaniska Verkstad 1858. Hon var byggd av stål och hade såväl vattentäta skott som dubbel botten.
Till hjälp vid lastning och lossning var hon utrustad med en lokomobil (en hjulförsedd ångmaskin) som gick på räls på fartygsdäcket.
L : 69,9 m, B : 10,4 m, Djupgående: 4,45 m. 1530 t. Maskin: 150 nhk. Urspr. 3 master. Vid en ombyggnad till emigrantfartyg 1862 fick hon 4 master.
Hon var Nordens största ångfartyg. På en resa med en last av järnvägsvagnar till Rio, blev hon det första svenska ångfartyget som korsat ekvatorn. Hon var förlustbringande och övergick till engelsk flagg 1865. Under namnet Cambria förliste hon 1868 i Medelhavet.
E-mail     Hem     Back

Ångare 1

Ångare 3

Ångare 4

Ångare 5

Litteratur och länkar
Litterature and links

E-mail     Hem     Back

 

English summary:
Steam vessels 2

YDALE: An 8 m l steam yacht. 1896 it was used for a pleasure tour for a deaf school in Bollnäs (north Sweden). It sunk, and among the drowned was 13 deaf children.

ODIN 1861: Passenger paddle steamer on lake Storsjön (Sweden), also used for towing timber to the saw mills.

HJEJLEN 1861. This is one of the oldest still active steam vessels in the world. It have always transported passengers at the beautiful lake Silkeborgsøen in Denmark, and do so still. Most of the vessel (also the machine) is original.
I have made the drawing from a photo from 1865, very little have changed since then.

ERNST MERCK. This swedish ship was built in 1858. Hull of steel. 150 hp steam machine. 1530 t displ. Originally she had 3 masts, later 4. English 1865 and renamed Cambria. 1868 she was lost in the Mediterranean.