VIKEN

Det är ett charmigt fiskeläge mellan Helsingborg och Höganäs. Gatorna slingrar sig fram på medeltida vis, även om husen är från 1800-talet. Orten är omnämnd redan på 1200-talet. 1788 lyckades vikenborna stoppa ett ryskt angrepp. Ryssarna hade en tid innan brännt ned Råå och skulle nu ge sig på Viken. Men när de såg de många kanonerna som stod uppställda gav de upp försöket. "Kanonerna" var trästockar som invånarna riggat upp så att de liknade kanoner! På 1700-talet börjde man bygga båtar i viken. Fiske och sedan fjärrhandel har dominerat näringarna här, liksom i så många andra kustsamhällen.
På 1890-talet tog sillen slut och liksom i Mölle, flyttade sommargästerna in och hyrde och senare köpte stugorna.
Möllan är en holländarmölla från 1838, den hade ersatt en gammal stubbamölla. Möllan är en av skånes största och byggdes för att ta emot den större mängd säd som var resultatet av jordbrukets effektivisering genom skiftesreformerna.
De nya svarta likkisteliknande husen lär vara belönade med ett fint arkitektpris. Bra boende för goth-rockare och vampyrer? Kyrkan från 1820-talet ersatte en korsvirkeskyrka från slutet av 1600-talet, som i sin tur ersate et kapell från 1500-talet.

Back

Extern länk:
Vikens Kultur- och Byaförening