På 900-talet, vikingatidens slut, byggdes trelleborgen som gett staden dess namn. Spår av ¼ av borgen har påträffats och den delen har man byggt upp som den kan ha sett ut. Borgen bestod av en jordvall, som stöttats av nedslagna stockar. Sannolikt har det funnits en palissad med krenelering ovanpå vallen. På den rekonstruerade borgen, tycker jag att man gjort kreneleringen allt för svag, en spark eller ett yxhugg räcker för att bryta ner den. Porttornet är fri fantasi, men fällgallret verkar har man funnit indirekta spår av. Borgvallen byggdes ovanpå en äldre borgvall.I anslutning till den återuppförda borgen, har man även byggt några vikingahus. I borgens lilla fina museum, finns en modell som visar ett annat förslag på hur borgen kan ha sett ut.
Troligen var det de snedställda stockarna som stödde borgen (s k træller) som gett staden dess namn. Trelleborgen i Trelleborg i Danmark, kan ha fått sitt namn efter de snedställda stockarna, trællerne, som avlastade väggarna i borgens byggnader från takets tyngd (som strävpelarna på en gotisk katedral).
Denna ganska vanliga hustyp på vikingatiden, kallas därför trelleborghus. I de danska trelleborgarna Trelleborg och Fyrkat ligger husen ordnade i fyrkant i varje kvadrant. I Trelleborgs borg har man inte hittat så många spår av hus och de var inte byggda i fyrkant.
BACK (Trelleborg)
HOME (Runt Öresund)

Externa länkar:

Lästips: