T R E L L E B O R G

På 900-talet, vikingatidens slut, byggdes trelleborgen som gett staden dess namn. Spår av ¼ av borgen har påträffats och den delen har man byggt upp som den kan ha sett ut.
Troligen var det de snedställda stockarna som stödde borgen (s k træller) som gett staden dess namn. I skriftliga käller är staden känd sedan 1257. Kyrkan St Nicolai byggdes troligen något tidigare. Efter en kraftig ombyggnad på 1800-talet återstår bara få delar av den ursprungliga kyrkan. Från 1200-talets mitt är även franciskaner klostret, vars grundmurar finns bevarade i en liten park. På medeltiden levde staden av sillexport som sköttes av hansan.
I vår tid är staden mest känd för gummifabriken och färjeförbindelserna till Sassnitz, Travemünde, Rostock och Swinoujscie.

Gamla Torget
Värdshuset Två Lejon.
Under namnet Tre Lejon var Värdshuset Två Lejon känt redan 1432. 1568 brann huset, men grundmurarna finns ännu kvar i den nuvarande byggnaden. 1825 blev det restaurang.
Vid torget finns flera andra gamla hus och en brunn med reliefer som visar gångna tiders folkliv.
Stortorget
Vattentornet med sina 58 meter var då det byggdes 1911, Trelleborgs högsta byggnad.
Nedanför tornet står Axel Ebbes härliga fontän Sjöormen från 1935.

BACK (Trelleborg)
HOME (Runt Öresund)

Externa länkar:
Trelleborg Wikipedia
Trelleborg, turist
Trelleborg
Två Lejon
Vattentornet