Den ursprungliga borgen byggdes någon gång på 1300-talet och förstördes under det danska inbördeskriget Grevens fejde på 1500-talet. Några lämningar syns ännu på Askebacken några hundra meter norr om Torups slott.
Det nuvarande Torups slott uppfördes på mitten av 1500-talet av Gjörvel Fadersdotter - den första av slottets starka kvinnor.
Platsen låg i en sank dal som dämdes upp till en sjö, i vilken slottet byggdes på ett fundament av grova ekstockar.
Mellan 1602 och 1632 byggdes Torup om till sitt nuvarande utseende.
De flesta andra skånska slott byggdes på 1800-talet om till oigenkännlighet.
Därför är Torup ett av de bäst bevarade av de skånska slotten.
Efter svenskarnas erövring av Skåne hamnade slottet 1660 först i svenska kronans ägo innan det sedan övertogs av olika adliga släkter.
På 1790-talet började man tappa ur slottssjön och på 1800-talet anlades de nuvarande kanalerna.
1970 köptes slottet av Malmö Stad. Slottet och den intill liggande Bokskogen är populära utflyktsmål, endast en och en halv mil öster om Malmö.

Externa länkar:
Torups slott
Torup
Torups slott
Torup
Lästips:
Jane Hellstedt:
Slott och borgherrar i Skåne.
Ragnar Lönnäng:
Till skånska slott och sevärdheter.


Nedan: Torups slott i slutet av 1600-talet.