Mellan Torup och Staffanstorp ligger det vackra Klågerup slott.

Slottet är dock mest känt för en föga vacker händelse:
1811 samlades flera hundra drängar, statare och torpare från den omgivande bygden för att protestera mot dels att de skulle utskrivas till det militära, dels mot usla levnadsförhållanden.
Militär kallades in med kanoner och sablar mot folkhopen. Minst 30 bönder dödades och slängdes i o-vigd jord (vilket för de anhöriga nästan var det värsta). De överlevande sattes i strängt fängelse på Malmöhus. Här dog var tredje till följd av de omänskliga förhållandena.
Efter flera månader dömdes tre av fångarna till döden och flera av de andra dömdes till härda fängelsestraff.

Klågerups historia förlorar sig, likt många andra slott, i trettonhundratalets töcken.
Sitt nuvarande utseende fick slottet på 1800-talet, då det byggdes om efter ritningar av kyrkomarodören Helgo Zettervall (mest känd för att ha fördärvat Uppsala och Lunds domkyrkor). Det här slottet är dock ett av Zettervalls bättre verk.

Strax söder om Klågerup ligger Hyby kyrka. Den byggdes 1877 och är "felvänd" i förhållande till nästan alla andra kyrkor.

BACK
HOME

Externa länkar:
Blodbadet i Klågerup
Klågerup
Lästips:
Ragnar Lönnäng:
Till skånska slott och sevärdheter.