Cyklar man från Torup mot Malmö passerar man Bara med dess medeltidskyrka. Vägen går som i den danska nationalsången: ...bugter sig i bakke, dal.
Närmre Malmö passerar man Södra Sallups kyrka, hembygdsmuseet Wowragården och några forntida gravhögar.

Back
Home
Externa länkar:
Bara Kyrka
Södra Sallerups kyrka
Wowragården