Östra Tommarp

När landsvägen i slutet av 1960 ändrades, kom samhället i bakvattnet och
flera verksamheter upphörde. 2003 förlorade Östra Tommarp även sin
järnvägshållplats.
Så har det inte alltid varit:
På 1100-talet grundlades här, i vad som då kallades Tumathorp ett
kloster och det byggdes myntverk, sjukhus, vattenkvarnaroch annat som hörde till en riktig medeltida stad.
En brand 1304, Simrishamns framväxt och slutligen reformationen
bidrog till att knäcka detta regionala centrum. Lilla Tommarp kom att
växa om sin namne och bli känd som Tomelilla.
Klosterruinen, det gamla skolhuset från 1700-talet (idag skolmuseum)
och den fina gamla kalkugnen längre söderut i byn, är klart sevärda.
Hitta hit: Ta cykeln på tåget Ystad-Simrishamn, stig av i Gärsnäs, sen
är det bara att cykla rakt österut några km.
BACK HOME

Externa länkar:
Östra Tommarp
Ö Tommarp
Klostret
Kalkugnen