I Kåseberga finns numera Sjöräddningssällskapets (SSRS) första museum.

Här finns bl.a. räddningskryssaren N. A. Båth som kom till Kåseberga 1959 och inne i det stora röda båthuset skildras detta ideella sällskaps historia.

Under de svåra stormarna 1903 förliste 12 skepp med man och allt på Hallandskusten. Detta ledde till att man insåg behovet av effektiv sjöräddning och 1907 grundades denna ideella förening som sköts helt utan statliga bidrag.
De första livräddningsbåtarna var stora roddbåtar med tio roddare. 1912 får Fågelsundet i Uppland en motoriserad båt och två liknande båtar Grönhögen på Öland.
Fortfarande bemannas båtarna med frivilliga som kan rycka ut på en kvart.
Kåseberga är ett litet fiskeläge öster om Ystad som är mest känt för Ale Stenar.

Back Home
Externa länkar:
Kåseberga
SSRS hemsida