Horsahallens hällristningsområde är ett av flera områden med hällristningar nära Simrishamn. Det här ligger vid infarten från Brantevik. Bilden i nedre vänstra hörnet plåtade jag för många år sedan i kvällsljus. Det är i sådant släpljus som bilderna syns bäst. De övriga bilderna är fotograferade under sämre ljusförhållanden. Informationsskylten på platsen (ovan), ger bra information. Hällristmingarna är ungefär samtida med Kungagraven i Kivik.

BACK HOME