De allra äldsta delarna av Glimmingehus kan vara från 1200 eller 1300-talet
Men huset fick ungefär det utseende det har än idag i början av 1500-talet. Husets "arkitekt" var den kände skulptören och stenhuggaren Adam van Düren och den som stod bakom bygget var Jens Holgersen Ulfstand.
Han var en riktig renässansmänniska som älskade att berätta burleska historier, kriga och roffa åt sig. Han var en av Danmarks mest betydande män: Riddare, riksråd, riksamiral, länsman och kunglig kaparekapten.
I den här delen av den tidens Danmark hade han skaffat sig många fiender, inte minst för att han gärna la beslag på stora jordegendomar i området.
Själva stenhuset har sin förebild i husen i Visby, vilka i sin tur inspirerades av husen i Westphalen (en trakt varifrån van Düren råkade komma).

Trots att huset och dess gård troligen omgavs av en försvarsmur, var inte Glimmingehus byggt för att stå emot den tidens vapen. Vid den här tiden började man bygga låga befästningar omgivna av jordvallar i olika stjärnmönster. Den typen av borgar kunde stå emot det nya vapnet: Kanoner.
Glimmingehus var raka motsatsen: Ett högt stenhus med tjocka murar. Starkt nog att stå emot ett bondeuppror, men det hade varit chanslöst mot artilleri. På husets vind fanns ett skytteloft, troligen med en täckt skyttegång utanpå. I skyttegången fanns springor varifrån man relativt tryggt kunde beskjuta fienden armborst eller bössa. I skyttegångens golv fanns hål där man kunde släppa stenar eller hälla kokande tjära på närgångna angripare.
Kom fienden i huset fanns flera listiga fällor. Det fanns t ex hål i trappavsatsernas tak, där man kunde hälla kokande tjära eller smält bly på angripare som kommit så långt. Runt om i huset fanns dolda skyttegluggar. En försvare kunde bedriva rena gerillakriget inne i huset!
Arkeologiska utgrävningar har visat att herren på Glimmingehus njöt av den finaste maten, de flottaste kläderna, dyra tallrikar och glas och tjusiga tornerrustningar. Husets, redan då, åldersomliga utseende visar att han nog drömde samma riddarromantiska drömmar som många av dagens besökare!
Efter Jens Holgersens död kom huset att tjänstgöra som spannmålsmagasin åt en gård som byggts på borgholmen. Från lyxbostad till uthus på mindre än ett kvarts sekel! Vallgraven fylldes igen. Åren gick, ägarna skiftade.
De övriga husen från borgholmen är från 1600, 1700 och 1800-talen.
1924 skänkte den siste ägaren Glimmingehus åt staten. Nu är det Riksantikvarieämbetet som sköter byggnaden.

Bilden nedan försöker ge en ungefärlig uppfattning om hur Glimmingehus kan ha sett ut i början av 1500-talet.

Interiör

Back

Home