ALE STENAR

De flesta dateringar av denna skeppssättning pekar på Vendeltid 600-700-talen e.Kr. (dvs. strax före vikingatiden). Skeppssättningar har funnits även under bronsåldern, t.ex. den i Lugnaro.
När det gäller den inflammerade debatten om Ale Stenar varit en grav, kultplats eller

astronomisk kalender hänvisar jag till länkarna nedan. Det lär f.ö. ha varit komikern Hasse Alfredsson som först kom på idèn med solkalendern.
Men nu är det så att en del stenar har varit välta och kanske inte rests på exakt rätt plats, vidare är det känt att Ale Stenar förut haft en mindre skeppsättning på vardera sidan och här har säkert funnits flera andra stenar och konstruktioner som under århundradena försvunnit för att använda vid husbygge o. dyl.
Så med tanke på alla dessa förändringar av monumentet, kan man egentligen bara säga en sak om vad det en gång använts till: INGEN VET IDAG!
Men idag är Ales Stenars funktion säker: En turistmagnet för Kåseberga och övriga Österlen!
Däremot har Stonehenge i England tveklöst varit en sorts kalender, men det är en helt annan sak.

Där kusten stupar mellan hav och himmel,
har Ale rest ett jätteskepp av stenar,
skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel
med blockens mörka stillhet sig förenar,
en saga lagd i lönn
vid brus av Östersjön,
som ensam vet vad minnesmärket menar.
..............Inledningen till Anders Österlings kända dikt

 

Back Home

Externa länkar:
Ale Stenar
Arkeologiforum om Ale Stenar

Skyltat, stormdrabbat skepp
Arkeoastronomi och Göran Henriksson
Stenålderskalendrar
(Ps. ritningen av Ale Stenar ovan, med solstånd och dagjämningar är från den omdebatterade skylten som nu RAA satt upp.)