Svedala är en charmig by med en vacker kyrka (1852, nytt torn från 1902) och fina gamla industribyggnader. Tätorten blev till när järnvägen Malmö Ystad (1874) och Lund Trelleborg (1875) korsades här och många industrierr lockades hit av de förbättrade kommunikationena.

Back Home