Marsvinsholms föregångare, Bursyø omnämns första gången 1371 och låg några hundra meter sydväst om dagens slott.

Det nuvarande slottet uppfördes på den danska tiden, 1644-48 och var byggt i en sjö på pålar. Det bestod av två sammanbyggda hus och två torn, ställda diagonalt mot varandra.

Det var byggt i typisk Christian IV-stil med röda tegelmurar med sandstensknutar (en stil som långt senare kopierades i den typisk svenska röda stugan med vita knutar!). Den förste ägaren hette Otte Marsvin. Marsvin är danska för delfin-arten "tumlare".

1682 köps Marsvinsholm av Otto Wilhelm von Königsmarck, vars brorsdotter Aurora är känd för sitt misslyckade försök att förföra den häften så gamle och homosexuelle Karl XII. Själv blev Otto Wilhelm herostratiskt ryktbar då han förde befälet över Venedigs armè mot turkarna. Turkarna hade sitt krut-förråd i det berömda Parthenontemplet i Athén. Otto Wilhelm sprängde templet i luften och åstadkom på så vis en av världens mest berömda ruiner.

I början av 1700-talet arrenderas slottet av Sven Erlandssson, adlad Ehrenflycht. Han hade gjort sig hatad bland bönderna som förvaltare på olika skånska gods. En annan av hans "bedrifter" var att avliva Snapphanekaptenen Hans Severin genom att spetsa honom på en påle, på ett sådant vis att döden först inträder efter några dagars ofattbar plåga. Det var en vanlig metod att avrätta snapphanar på, även om metoden blivit mest känd genom den rumänske greven Vlad Tepes (Vlad spetsaren"), mer känd som Dracula.

I Linnéåret (2207) har ingen kunnat missa att Linné även besökte detta god och planterade en kastanj som ännu står kvar, fast den ser något giktbruten ut. I slutet av sjuttonhundratalet var greve Eric Ruuth herre på slottet. Han lät bygga om slottet, genom att bl.a. ta bort spirorna på tornen och riva det två sammanbyggda husens gavlar, så att slottet fick ett platt tak och tydligen även dölja teglet under ett lager puts i tidens anda. Han lät dessutom anställa en schweizisk ostmakare som skulle tillverka en Marsvinholms Emmenthalerost. I början lär osten ha haft samma konsistens som läder.

Men den berömda Herrgårdsosten (som den kom att kallas) är enligt min mening den godaste osten på jorden, som jag glatt mumsar i mig varje dag - trots att min mage inte tål ost.

I mitten av 1800-talet togs teglet fram och tornen fick åttakantiga spiror i Christian IV-stil och diverse ornament i cement tillkom.

På slotten behandlades de underlydande bönderna illa. Men 1912 köptes slottet av en fd. torpareson och svinaherde. Johannes Johannesen hette han. Han hade blivit förälskad i en dansk godsägaredotter och fick lov att gifta sig med henne, vilket var oerhört på den tiden, och i fisförnäma kretsar säkert lika oerhört idag. Sen inträffar det, att han han vinner på lotteri och köper Marsvinsholm. Så det gick precis som i H C Andersens saga om Dummerjöns som vann prinsessan och halva kungariket tack vare sin begåvning och sin tur!

Idag sitter en okänd person vid namn Iacobæus som ägare på slottet som han regerar tillsammans med ett stort antal slottspöken som far omkring och skrämmer vettet ur gästerna.
Slottet ligger en halvmil nordväst om Ystad.

Källor:
# Slott och herresäten i Sverige. Skåne 2 av Sven T. Kjellberg.
# Janerik Svensson:Marsvinsholm. Makten, människorna, myterna.

Externa länkar:
Marsvinsholm
Skånsk-dansk slottshistoria

BACK HOME