Den här kyrkan, norr om Ystad, ser utvändigt inte mycket ut för världen. Men till den slitna informationsskylten ovan, vill jag bara tillägga:
För en hedning som undertecknad var det en upplevelse att komma in i kyrkan. De blå-, terra di siena- och ockra-färgade målningarna i tunnvalvet ovan absiden, slog emot mig med väldig kraft. Det intensivt koboltblå gav en mer en känsla av egyptiska gravmålningar från faraonisk tid, än till medeltida kristen fromhet och så de härliga enkla gulbruna jordfärgerna terra di siena och ockra som en kontrast!

BACK