Bjersjöholm/Bergsjöholm.
Slottet byggdes 1575. (Det hade en föregångare som låg nära Bjäresjö kyrka.)
Det var en fyrlängad byggnad där en av byggnaderna var en våning högre och hade ett porttorn. Slottet omgavs av vallgrav med bro och vindbrygga.
På andra sidan vallgraven fanns ekonomibyggnader i öppen fyrkant.
Slottet har murade lister och blinderingar (blinderingar = dekorationer som ser ut som igenmurade fönster).
I samband med att vallgraven torkade ut, förstördes stockarna som slottet byggdes på och det hotade att rasa. Därför revs norra längan i slutet av 1700-talet och hundra år senare revs även den södra längan.

När den södra längan revs, sparades den östra delen av längan, ett våningsplan togs dessutom av. På så vis ingår den delen i den östra längan, som därför är längre än den västra längan.
Där den norra längan stod, finns sedan 1930-talet en liten mur, ett transformator-torn och ettlitet hus.
De två ursprungliga längorna känns verkligen. Det är med gamla hus som med gamla båtar; en del har kvar sin "själ", medan andra har renoverats så kraftigt att de är helt döda. De här två längorna har (med risk för att låta flummig). själ.
Intill slottet ligger ekonomibyggnader av senare modell. Uppe på bavken söder om slottet, ligger det nya, Bergsjöholm, som stod klart 1850. Det var ritat av allestädes närvarande danske arkitekten Fredinand Meldahl.

Back Home


Lästips:
# Slott och herresäten i Sverige. Skåne 2, av Sven T. Kjellberg.
# Ragnar Lönnäng: Till skånska slott och sevärdheter.
Länkar:
Bjersjöholm
Bjärsjöholms slott