Cirka 7 km sydost om Køge ligger Vallø Slot. Det första Vallø torde ha byggts någon gång på 1200-talet. Det nuvarande slottet byggdes på slutet av 1500-talet och byggdes om på 1600 och 1700-talen. 1893 brann slottet, men yttermurarna klarade sig och redan 11 år senare var slottet återuppbyggt. 1737 blev slottet ett "jomfrukloster", alltså ett hem för ogisfta adelsdöttrar. Jag har grubblat mycket över de säkert hundratals små porträttbyster som är inmurade i slottets murar på alla möjliga ställen. Till slottet hör även en krog nära vallgraven.

BACK

Externa länkar:
Vallø Slot
Vallø