Højerup gamla kyrka

I resehandböckerna nämns Højerups gamla kyrka knappast alls. Det är en typisk dansk medeltidskyrka.
I Skåne har vi inte lika många vackra medeltidskyrkor som i Sjælland, för i Skåne härjade för mer än hundra år sedan arkitekten Helgo Zettervall - han lät riva ner mängder av skånska kyrkor och ersatte dem med kyrkor av hans egen design, en stil som är mest känd som "Eslövs-gotik" och han fördärvade Lunds Domkyrka. Men i Danmark ser man ofta de charmiga medeltida trappgavel-tornen. Så i Danmark nämns kyrkan sällan i böckerna för dess historiska eller kulturella betydelse. Trots det är den en av Danmarks mest berömda kyrkor. Den anlades nära klinten och enligt legenden skulle kyrkan varje år flytta sig ett tuppfjät (=tupp-steg) från den ständigt eroderande klippkanten. Det må vara hur det vill, men erosionen hann i fatt kyrkan och vid ett klippras 1928 följde koret, den bakre delen av kyrkan, med klippstyckena ner i havet. Nu har man förhindrat ytterligare erosion under kyrkan med att gjuta cement. På korets gamla plats finns nu istället en liten balkong varifrån man kan beskåda klinten och havet.
Men se upp med barnen, för runt kyrkan finns inga räcken och bakom ett träd eller en buske stupar klinten brant ner 30 meter.


BACK