STORE HEDDINGE

Eftersom jag är en lat person, så släpar ofta med mig cykeln från Lund på mina endagsturer på andra sidan Sundet, då slipper man gå så mycket eller vänta på bussar som aldrig kommer. Dessutom är det billigt att ta cykel på tåg i Danmark. Först S-tog till Køge (en vacker gammal stad), sedan Østbanen till Store Heddinge. Men se upp! I Hårlev delar sig Østbanetåget ibland i två delar, ena halvan åker mot Fakse Ladeplads och den andra åker till Store Heddininge och Rødvig. I Store Heddinge kliver man förhoppningsvis av. Østbanetåget går nämligen bara varannan timme, så undvik Fakse! (Där finns bara det usla ölet FAXE.) Store Heddinge är en av dessa trista småstäder som i bästa fall bara har en eller ett par intressanta byggnader, vanligen kyrkan och vattentornet. Vattentornet (ovan till vänster) är väl ganska vackert. Men kyrkan (övriga bilder ovan) är unik. Bakom det traditionella tornet har kyrkan en åttakantig grundplan. Närmaste kyrkor i samma stil är Karl den stores katedral i Aachen och och Helgeandskyrkan i Visby. Det nybyggda votivskeppet (överst till vänster) vet jag ingenting om, men det är av typisk 1600-talsmodell, så det föreställer säkert ett av skeppen från Slaget i Køge Bugt 1677, då Niles Juel slog den starkare svenska flottan. Från Store Heddinge är det bara en halvmil till Højerup med dess berömda klint och kyrka.

BACK

Om Store Heddinges kyrka kan man läsa i:
# Jens Fleischer: Sjælland. Steder personer historie.
# red. Bent Rying; Sydsjælland. Fugleflugts-trekanten.

Extern länk:
Om gamla Store Heddinge