TULLEHÖGEN (Västra Strö-monumentet).

Mellan Trollenäs och Trolleholm ligger Västra Strö. Vid vägen, 300 meter väster om kyrkan, ligger en trädklädd hög. På högen står fem resta stenar (bautastenar) och två runstenar samt en missprydande informationsskylt.
Flera sägner är knutna till denna hög, liksom till så många andra skånska högar.
En går ut på att Thord Thott, som 1085 blev den förste av ätten Thott som övergick till kristendomen, ligger begravd här.
En annan historia berättar att hustrun till Anders Stigsen på Näs, Karen Rosensparre, sedan 600 år sitter inspärrad i högen därför att hon kidnappats av trollen.

Den ena runstenen bär texten:
Fader lät hugga dessa runor efter sin broder Asser som dog norrut i viking.
Den andre stenens text lyder:
Fader lät hugga denna sten efter Björn som han delade skepp med.

En av bautastenarna har en ansiktsmask inristad. Sådana masker även förekommer på andra skånska och danska stenar från denna tid.
Stenarna har daterats till början av 1000-talet, vid vikingatidens slut.

BACK HOME

Externa länkar:
Arkeologi och sägen kring runstensmonumentet i Västra Strö
Tullehögen, Västra Strö