Trolleholm.

Tre olika namn har detta slott burit: Under medeltiden: Kattisnabbe, på renässansen: Eriksholm och slutligen på 1700-talet: Trolleholm.
Det äldsta omnämnandet av slottet är från 1424, då slottet ägdes av en väpnare.

1538 övertog Tage Ottesen Thott marken och lät bygga en borg som bestod av fyra trevåningshus runt en fyrkantig gård med ett torn i varje hörn och med skyttegluggar i tornens takfot. Så det var en ganska stark borg.
Hans son är egentligen bara känd för att han var gift med Sophie Brahe, astronomens syster. Liksom sin bror sysslade hon med astronomi, medicin och alkemi. Ock så skrev hon glödande kärlekspoesi till sin make nummer 2 som mest ägnade sig åt att vara utomlands och dra på sig skulder som Sophie fick betala tills hon själv blev (relativt sett) fattig.Hennes son i första äktenskapet räddade henne ur knipan och han kom att bli Skånes mäktigaste man och han hade turen att dö bara några dagar innan Skåne blev svenskt.

Efter det brändes slottet ner. Trots vissa ombyggnader på 1700-talet kom slottet att stå obebott ända till1886, då dess ägare Trolle-Bonde lät omskapa slottet totalt, till dess nuvarande utseende. Den danske arkitekten Ferdinand Meldahl stod här (som överallt annars) för ritningarna..

Idag används slottet av företag för internutbildning och liknande aktiviteter opch bara en liten del av parken är öppen för allmänheten.

Det är lätt att hitta: Fortsätt vägen västerut från Eslöv.Efter en halvmil vänder du norrut och passerar Trollenäs och sen fortsätter du en halvmil.


Lästips:
T.ex.
# Slott och herresäten i Sverige. Skåne 1 av Sven T. Kjellberg.
# Ragnar Lönnäng: Till skånska slott och sevärdheter.

Länkar:
Trolleholm
Trolleholms Slott