Kyrkorna vid

Trollenäs

Näs kyrka ovan är troligen från 1100-talet. När Trollenäs kyrka byggdes, revs dess torn och ersattes av en enkel trappgavel. Den ursprungligen korsformade kyrkan har genomgått många ombyggnader under nästan tusen år. En del förvandlades 1926 till gravkor där två Trollar sedan dess fått sin sista vila. Kyrkan ligger på en liten kulle intill Trollenäs slott.
Trollenäs kyrka nedan, (urspr. Näs kyrka) lät friherre Nils Trolle bygga 1860. I samband med detta byggande revs medeltidskyrkan i Gullarp. Precis som i Marsvinsholms kyrka finns en kopia av Thorvaldsens Kristus i Københavns domkyrka. Även predikstol och dopfunt är thorvaldsen-kopior från samma kyrka.


Externa länkar:
Näs kyrka
Trollenäs kyrka