Wrams (Vrams) Gunnarstorp ligger ca 15 km öster om Helsingborg. Man känner sig verkligen välkommen in i dess generösa slottsträdgård! Delar av slottet lär vara från 1400 och 1500-talen, men det mesta byggdes på 1630-40-talen.
På 1700-talet försvann gavlarna och slottet vitputsades i tidens stil. På 1800 restaurerades slottet i fejkad Christian IV-stil med kurviga gavlar och vindskupor och snirkliga torn. Trädgården med dess vackert klippta boxbumshäckar och avenboksgången anlades redan på 1700-talet och är öppen för allmänheten.

Back

Externa länkar:
Vrams Gunnarstorp
Vrams Gunnarstorp