Hallsbergs stenar och mellan Sjöbo och Tomelilla.

Nära Lövestad mellan Tomelilla och Sjöbo ligger Hallberg med sitt unika hembygdsmuseum. Här levde under större delen av 1800-talet lantbrukaren Nils Nilsson. På sin ålders höst uppförde han en undantagsstuga åt sig själv vid vattenmöllan.
Här skapade han sitt eget paradis i trädgården, där kvarnbäcken blev till Jordanfloden och växterna dominerades av bibliska blommor och örter. Till detta fogade han tretton märkliga stenar med bibliska texter och uthuggna reliefer och huvuden. Från början lär stenarna ha varit bemålade (liksom medeltidens kyrkoskulpturer). De exakt formade bokstäverna och de fina figurerna högg han ut med en kvarnstenshacka som enda redskap. Andra stenar lät han förbli som de var om de hade märkliga former. Det gula undantagshuset finns ännu kvar. Av den gamla vattenkvarnen finns endast hjulet med dess axel kvar, men sakta återgår trämekanismen till mull.
Sjöbo är egentligen bara känt för kommunens dåvarande starke man, svinfarmaren Sven Olle Olsson som blev herostratiskt rykbar då han stoppade flyktingbostäder inom kommunen och för att han lät riva Frihiof Nilsson Piratens födelsehem i Vollsjö. Annars är det på skånskt vis, gästgiveriet som dominerar Sjöbo. På backiga vägar passerar man Tolånga 1100-tals kyrka. Några märkliga husruiner och bäckfåror antyder att här funnits en vattenmölla. Via Heinge kommer man till Nils Nilssons märkliga stenträdgård i Hallsberg. I byn Lövestad är det första jag ser tornkåpan från en nedriven brandstation och en riktig londonbuss som visar sig tillhöra deltidsbrandmannen som även har en antikbod och verkar vara lika originell som salig Nilsson i Hallsberg. Vanstad är en charmig by med en 1800-talskyrka, byggd av den ursprungliga medeltida kyrkans stenar. I Tryde finns en härlig trädgård med modell av holländarmölla och Glimmingehus bevakade av Nils Holgerson. Här finns även ett Nostalgicafè med museum för folk som gillar 50-talsprylar och bilar. Och redan skymtar jag Tomelilla.

BACK
Externa länkar:
Färs Härads Hembygdsförening (bl.a. Hallsbergs stenar).
Skåneleden Vanstad - Heingetorp
Lövestads Hemsida
Vanstads byalag
Nostalgimuseet i Tryde
Cheval, en fransk stenvisionär
Sjöbos hemsida


Boktips:
Hallsbergs stenar är väl beskrivna i:
# K Arne Blom, Jan Moen: Skånska stenar berättar.
# Evald Gustafsson, Ingemar Tunander. Skånska Märkwärdigheter. Några kulturminnen lite vid sidan om.