Häckeberga slott Häckeberga kvarn,
Genarp och Björnstorp

Häckeberga slott ligger vacker på en av Häckebergsjöns många öar. Som så många andra skånska slott har det sitt ursprung i dansk medeltid. Den förste kände ägaren dyker upp på 1400.talet. Han hette Hak och jag undrar om inte slottets namn har sitt ursprung i Hak. Under århundradena som följde byggdes slottet om många gånger. På 1870-talet sprängdes de sista resterna av det gamla slottet och ett nytt i fransk renässansstil byggdes. Arkitekten var som så ofta Helgo Zettervall, som annars är mest känd för mer eller mindre ruskiga ombyggnader av bl.a. Lunds och Uppsalas domkyrkor. Häckeberga slott är en av hans mer lyckade byggnader. Idag är slottet restaurang, hotell och konferensanläggning. När man cyklat långt i regnet är det skönt att sjunka ner i en väl nött engelsk läderfåtölj och avnjuta ett glas vin. Att vinet kostar det dubbla mot vad det kostar på en enkel pizzeria, gör inget. Hur ofta njuter man av ett glas vin i en förnäm slottsmiljö medan man njuter av utsikter ner mot sjön?
Det finns flera intressanta detaljer i slottet. Kolla t. ex. "stenläggningen" i portiken, den är gjord av bitar av ändträ.
Runt sjön breder breder såväl lövskog som barrskog ut sig. Här hoppar hjortarna skrämda in i snåren när man cyklar på grusvägarna. Här breder ett vackert kulturlandskap ut sig. Stora delar är naturreservat.
Häckebrga kvarn (Vannmöllan ) har har legat på samma plats åtminstone sedan tidigt 1600-tal. Här fanns från början tre kvarnar och två krossar. Till kvarnen hörde även bostadshus, stall och andra byggnader. Idag återstår bara ruiner.
Kvarnen ligger vackert vid Höjeå. Jag beundrar det stora arbetet som ligger bakom de stensatta vattenrännorna och njuter av den vackra bokskogen som omsluter anläggningen. Det kan vara svårt att hitta hit, men den ligger nära Ekevallen (Genarps idrottsanläggning) västra sida. Häckerberga Slott ligger ett par km åt öster.

Om Genarp finns för en utomstående inte myckert att säga. Lite vid sidan om vänder den stora kyrkan sin bakdel (absiden) trotsigt mot byn. Under den danska reformationen revs många kyrkor och få byggdes. Genarps kyrka var den enda skånska kyrkan som byggdes under denna tid, femtonhundratalet. Kyrkan var avsedd att vara patronats och gravkyrka för Häckeberga slott. Enligt legenden började man bygga kyrkan intill slottet. Men varje natt forslades byggmaterialet av dolda krafter, troll eller annat oknytt, tillbaka till Genarp. Till slut gav man upp och byggde kyrkan i Genarps by. På vilden ovan syns gaveln på den ena av de två herrskapsbänkarna. Här som annars består byn av villor och ett par pizzerior, busshållplats och småföretag. En typisk skånsk by, men med en ovanlig kyrka. Den modernistiske kompositören Karl Erik Welin. Han ska ha varit en lysande pianist. Känd blev han, då han under en happening på Moderna Museet 1964 attackerade en flygel med motorsåg med den följd att han råkade såga sig själv i benet. Det blev en oväntad happening. Han ligger begravd på Genarps kyrkogård. Dramatikern Lars Norèn föddes visserligen i Stockholm, men han växte upp i Genarp.
På 1700-talet ville godsherrarna på Häckeberga riva Gödeslövs kyrka och tvinga folket i Gödeslövs församling att istället använda Genarps kyrka. Men rivningsarbetarna möttes av arga bybor som kastade stenar på dem. Protesterna lyckades och Gödeslövsborna fick behålla sin fina 1200-talskyrka. Kyrkan överlevde även Zettervalls härjningar på slutet av 1800-talet. Fortsätter man vägen vidare mot Dalby, kommer man till Björnstorp. Denna gamla egendom härstammar från 1500-talet. 1865 fick slottet sitt nuvarande utseende efter ritningar av ....rätt gissat: Zettervall. Om Bonderups kyrka några km söder om Dalby finns bara att säga följande: Romansk kyrka, ombyggd på 1400-talet. 1850 byggdes ett torn. 1916 slog blixten ner i tornet. Kyrkan byggdes om och fick sitt nuvanrande utseende.

BACK
Externa länkar:
Häckeberga Slott
Häckeberga slott
Häckeberga slott
Häckeberga naturreservat Häckeberga kvarn
Genarp och Häckeberga