BOLLERUP, TOSTERUP & STORA HERRESTAD

Bollerup

Bollerup, 1 mil sydost om Tomelilla, har sitt ursprung i 1100-talet. Den nuvarande norra byggnaden är från 1490-talet och har många detaljer kvar från den tiden. Kulturlagrens höjning har dock gjort att bottenvåningen kommit närmre marken.
Huset är jämte Glimmingehus skånes bäst bevarade profana (icke-kyrkliga) byggnad.
Det vita huset mitt emot är från 1700-talet och längorna i renässansstil är från slutet av 1800-talet.
Borgen är tillgänglig för allmänheten om man beställer tid:
Telefon: +46 (0)417-185 00
Postadress:
Bollerup
27394 Tomelilla .
Till Bollerup hör Naturbruksgymnasiet.
Bollerups kyrka är en av fyra skånska kyrkor med runt torn. De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet.
De andra kyrkorna med runt torn är: Blentarps kyrka, Hammarlunda kyrka och Hammarlövs kyrka, alla från 1100-talet.

Tosterup

Tosterup hade troligen sin föregångare ett stycke nordväst om slottet. Det är en ruinkulle som kallas Vallen eller Isegrims borg. Trots att ruinkullen aldrig blivit ordentligt utgrävd, anses det ha varit Skånes största borganläggning och att den revs i samband med drottning Margarethas förbud mot privata borgar. Det nuvarande Tosterups torn är borgens äldsta del, troligen från 1400-talets mitt. Tornhuven byggdes först på 1700-talet. Runt år 1500 tillkom huset till höger om tornet, som senare byggdes ihop med tornet. Övriga byggnader kom till på 1600 och 1700-talen. Flera om och tillbyggnader skedde på 1800-talet.
I sin ungdom på 1500-talet bodde Tycho Brahe hos sin farbror som ägde slottet. Det var här som han gjorde sina första astronomiska observationer.
Augustin Ehrensvärd bodde en tid på Tosterup. Han var ett av 1700-talets största genier och skapade skärgårdsflottan och Sveaborg. Han är även känd för vassa skildringar i ord och bild av Skåne, forskning inom jordbruket och för sina bitska karikartyrteckningar av den impotente kung Gustav III.
Tosterups kyrka är, som så många andra skånska kyrkor, från 1100-talet.

Stora Herrestad

Stora Herrestads säteri är en pampig vit tvåvåningsbyggnad från 1700-talet. Tomtens anor försvinner i medeltidens töcken. Tätt intill säteriet ligger kyrkan som till största delen är från 1100-talet. Bredvid säteriet finns även tingshuset från 1802, som idag rymmer hembygdsmuseet och mitt emot ligger Gästgiveriet med anor från 1600-talet.
Stigsten är en platt stenhäll. På stenen står skrivet med runor: Tungom hjalper jag til hast / Trotur sitter aa mik mest.
Alltså, stenen är till hjälp när man ska stiga på hästen och för den trötte att vila på.
I mitten av stenen står med latinska bokstäver, de latinska orden NIHIL IPENDO. Det lär betyda: Jag aktar föga / Ja säg det. Stenen höggs på 1400 eller 1500-talet, flera hundra år efter vikinga tiden. Ännu på 1500-talet hände det att man skrev med runor även om de latinska bokstäverna sedan hundra tals år var de vanligaste.
Från Herrestad är det bara 5 km kvar till Ystad.

BACK
Externa länkar:
Bollerups borg
Bollerup
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups kyrka
Tosterup
Tosterups kyrka
Stora Herrestad

Lästips:
Om Tostrups föregångare "Vallen", kan man läsa i:
# Anders Ödman: Borgar i Skåne.
Tosterup och Bollerup är utförligt beskrivna i:
# Slott och herresäten i Sverige. Skåne 3.