VASENS SISTA RESA

När Vasen brutit vattenytan 1961, forslades hon, hängande mellan bärgningspontonerna, till Beckholmsdockanpå Beckholmen strax söder om Djurgården. En ponton placerades under henne och ett museum byggdes över henne.Detta pontonhus var tänkt att vara ett kortvarigt provisorium. Det placerades vid Alkärret på Djurgården, strax intill Gröna Lund. Detta var Wasavarvet. Här konserverades Vasen med polyethylenglykol som under flera år sprejades över skeppet medan skickliga timmermän pusslade ihop det gamla skeppet. Det var trångt både för publiken och de som arbetade där och eftersom Vasens visade sig ha varit större än väntat, tvingades man bygga ut plåtskjulet. För att få en uppfattning Vasens storlek, kan man jämföra med en MASSIV tärning med ca 10 meters sida. Så stor är volymen på träet i Vasen!Efter 25 år var läget kritiskt. Pontonhuset läckte och det gick inte att hålla lämplig temperatur och luftfuktighet.
Det fallfärdiga provisoriska pontonhuset höll på att bli en skandal; det unika skeppet hotades av förstörelse. Men 1987 började man äntligen bygga det nya museet. Man byggde det över flottans gamla Galärvarvsdockan, några hundra meter norr om Wasavarvets gamla plats.Ena gaveln av museet lämnades öppen. Hösten 1988 revs det gamla pontonhuset över Vasen. Ett svårt arbete, då det gällde att lyfta bort flera ton tunga betongbalkar. Vasens skrov kläddes in i skyddande material. 6/12 bogserades Vasen på sin ponton (se foton nedan!) från sin gamla plats (A) in i Galärvarvsdockan genom det nya museets öppna gavel (B). Dockan tömdes och Vasen fick äntligen fast mark under kölen. (C är Nordiska Museet.)
Nu återstod bara att bygga färdigt det nya museet och inreda det.
Bildsviten nedan plåtades vid nyss nämnda tillfälle av Lars Persson.
De första två bilderna visar det nästan färdiga museet. Den tredje visar visar Vasen vid sin gamla plats vid Alkärret. Man har rivit det mesta av pontonhusets väggar. Ännu återstår det tidsödande jobbet med att få bort betongskelettet. Men Vasens skrov är redan inklätt i skyddande plattor. En tid senare, 6/12 börjar den mödosamma bogseringen till det nya museet. Hela flytten är försäkrad hos Wasa Försäkring. Jag vet en gammal styrman som är traditionellt skrockfull, som ansåg att det var vansinne att försäkra flytten hos ett bolag som bär olycksskeppets namn. (Vad ska man då säga om att det är Wasakronan, som fått sitt namn efter två katastrofala regalskepp!, som sköter det nya museet!) Utan missöden glider Vasen in i sitt nya museum. Färgbilderna, slutligen, är plåtade en tid efter att Vasen kommit in i sitt museum. Ännu är hennes däck och galjon skyddade av plattor.E-mail     Hem     Back