VASENS VARV
Så här ungefär kan varvet ha sett ut från Slottets torn. Norr är mot övre vänstra hörnet






Röd linje på bilden till vänster visar nutidens kustlinje, inom parantes = nutida namn: 1) Skeppsholmen (Blasieholmen). 2) Några år efter Vasens byggande uppfördes på denna numera försvunna lilla ö, Kyrkholmen, en liten kyrka (Här ligger Nationalmuseum idag). 3) Näckströmmen (Näckströmsgränd). 4) Laduviken (Nybroviken). 5) Norre Förstad (Norr- och Östermalm).

Man vet ytterst lite om var de olika verkstäderna och byggnaderna på Vasens varv var placerade. Mitt förslag skiljer sig något från Vasamuseets fina modell av varvet.

6) Kontor och bostad för skeppsbyggmästaren (varvschefen) Henrik Hybertsson. På loftet höll segelsömmarna till. 7) Virkesförråd. 8) Stapelbäddar (man vet att de låg på denna sida av holmen). 9) Flottans skepp. 10) Skepp som kölhalats på grunt vatten för att man ska kunna komma åt att laga, skrapa rent och måla botten. 11) Smedjor. Kvarnarna på taket drev smedjornas blåsbälgar.
I smedjorna tillverkades allt från små spik till ankare som vägde mer än ett ton. 12) Verkstad för Mårten Redtmer och de andra bildsnidarna som gjorde de vackra träskulpturer som prydde skeppen utvändigt och invändigt. 13) Färjor, pråmar och lastfartyg (den tidens lastbilar!) 14) Tvärs över laduviken fanns Kronobageriets stenhus (som ännu finns kvar), som försåg flottan och varvet med bröd.
Utanför bilden, längre in vid Laduviken, låg de långa repslageribyggnaderna. Här tillverkade man de flera kilometer rep som gick åt till varje skepps rigg. Här tillverkades även de grova ankartrossarna.
Skeppens kanoner göts i en verkstad som låg vid Klara kyrka.








TILL HÖGER: KARTA ÖVER STOCKHOLM 1628.
Som synes har mycket förändrats: Holmarna har bytt namnt. Genom landhöjningen och utfyllnader har mycket vatten blivit land. Brunkeberg har schaktats bort, Södra Bergen har kanthuggits. Där slottet Tre Kronor låg, finns idag Tessins lådliknande slott. Trähusen är sedan århundraden borta. Den lilla bondby-liknande stad som Stockholm var på Vasens tid har få likheter med dagens miljonstad.


Perssons foton av
VASAMUSEETS VARVSMODELL


Fågelperspektiv mot syd.

Fågelperspektiv mot väst. Observera det kölhalade skeppet.

Kölhalat skepp.

Stapelbäddarna. Två skepp under byggnad.



E-mail     Hem     Back