U1 - U9 byggdes mellan 1941 0ch 1944 på Örlogsvarvet i Karlskrona (U2, U3, U8, U9) och Kockums i Malmö (U1, U4, U5, U6, U7). De var de fösrta svenska ubåtar med helsvetsat tryckskrov och dieselelektrisk drift.

U3 byggdes 1942, byggdes om 1953, utrangerades 1964 och är sedan 1969 museifartyg på Tekniska Museet i Malmö. Built in 1942, alterations in 1953, decommissioned 1964. Since 1969 museum ship at Tekniska Museet in Malmö.

L: 49,6 m
Br: 4,7 m
Depl./displ. 367 t.
Fart/speed:
Ytläge/surfaced: 14 kn
Undervattensläge/subm. 9 kn

 

Vapen/armament:
3 - 53 cm stävtuber/bow tubes
1 - 53 cm häcktub/stern tube
1 - 20 mm kanon/gun
Besättning/crew: 26

 

En 14 grader kall dag i februari 1954 är U3 ute på en övning nära Gotland. En fastfrusen ventil leder till att maskinrummet delvis vattenfylls och ubåten sjunker på 56 meters djup. I nästan tre dygn pumpade manskapet ut vattnet med en handpump och de kunde få upp ubåten till ytan. Otroligt nog klarade alla ombord livhanken. 1954 U3 sunk at 56 m, by accident near Gotland. After 3 days the crew managed to pump out the water and save both themselves and the ship!


 

Litteratur:
Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg: Örlogsfartyg (2003).
Hans Ellerström: All världens museiubåtar (1974).
Hans Ellerström: Swedish Submarines 1904 - 1986