ISAMBARD KINGDOM BRUNEL (1806-1859) var ett av 1800-talets största ingenjörsgenier. Han var verksam vid Great Western Railroad i England.
För järnvägen konstruerade han broar och tunnlar, varav många ännu finns kvar. Mest känd blev han dock som konstruktör av tre berömda skepp: S/S Great Western, S/S Great Britain, S/S Great Eastern. Hans gigantiska fiasko S/S Great Eastern bidrog till hans tidiga död.
I Bristol på Englands västkust finns flera exempel på hans ingenjörskonst.


Brunels berömda hängbro över Cliftonravinen i Bristol:S/S GREAT WESTERN


Sjösatt 1837, upphuggen 1857. Hon var det första ångfartyget som byggts speciellt för transatlantiska färder. Under sin aktiva tid hann hon med 67 transatlantiska resor.

Skrov av trä. Total längd: 236 fot (1 fot ca 30 cm).
Rigg: 4 mastad skonare. Bredd (skrov): 16 1/3 fot.
Depl. 2300 t.
Maskin: 2 st 450 hp maskiner drev de båda hjulen.S/S GREAT BRITAIN

Great Britain är ett vackert skepp. Hon är extremt slank med fin clipperstäv. De fina linjerna förstärks av den för sin tid så typiska svart/vit-rutiga kanonportsmålade linjen längs med brädgångarna. Hon är skonertriggad på sina sex master och mellan fjärde och femte masten sticker en hög skorsten upp. Hennes 86,9 m långa nitade järnskrov gjorde henne till sin tids längsta ångfartyg. Hon byggdes 1843 i Bristol på Englands västkust. Konstruktionen stod den märklige ingenjören Isambard Kingdom Brunel för. Great Britain var i allt före sin tid. Förutom järnskrovet, var hon utrustad med en av sin tids modernaste ångmaskiner, propeller, balansroder, fällbara master. Hon tjänade som passagerarfartyg i många år. Men liksom många av sin tids andra ångare blev hon så småningom konverterad till ett rent segelfartyg, sin tids största förövrigt. Till slut blev hon ett flytande förrådshus nere på Falklandsöarna nära Kap Horn. Här låg hon i nästan hundra år innan några entusiaster fick upp henne på en ponton, som bogserades hem till Bristol, där hon idag, återställd till ursprungligt skick, ligger i samma torrdocka som hon byggdes i. I Bristol kan man fö rövrigt se flera andra av Brunels konstruktioner, bl.a. Clifton-hängbron som med rätta anses som en av världens vackraste broar. Brunels mest kända verk blev dock ett rejält fiasko, nämligen den gigantiska ångaren Great Eastern.

Skrov: Järn. Längd: 86, 9 m (285 fot). Bredd: 15, 4 m (50,5 fot).
Djupgående: 5,5 m (18 fot).


Great Britain fotograferad 1995:Akterspegel:Vy förut:Vy akterut mot ratten:En av de fällbara masterna:Salongen:Propellern och balansrodret:


Nedan:
Modell av Great Britains propeller. Enligt plaketten, räddades den av en svensk ingenjör från det brinnande Tuillerierna under en revolution i Frankrike 1848. Idag finns modellen på Sjöhistoriska Museet.
Below: A model of Great Britains propeller. According to the plaquette, it was saved from the burning pallace the Tuilleries, by a Swedish engineer during a revolution in France 1848. Now at the Swedish National Maritime Museum.


HMS RATTLER


Byggd 1843 för engelska flottan. Hon var engelska flottans första propellerdrivna fartyg. För att avgöra om propellerfartyg var överlägsna hjulångare, genomfördes flera tävlingar, inklusive en regelrätt dragkamp, mellan propellerångaren HMS Rattler och den ungefär lika stora HMS Alecto. Rattler vann.
Hon kom att delta i strider, i jakten på slavfartyg och mot pirater. 1856 skrotades hon.

L.: 176-6 fot, Br.: 32-8 1/2 fot, Tonnage: 888. Maskinstyrka: 200 hkr.
"BERTHA", BRUNEL DRAG BOAT


Byggd 1844. Världens äldsta funktionsdugliga ångfartyg. Användes för att röra upp bottenslammet i hamnbassängerna, så att de kunde sköljas ur av tidvattnet.
Hon drevs fram genom att hennes maskin drog henne fram längs en kedja som spänts över hamnbassängen (precis som en lin-färja).
Hon var i tjänst fram till 1961 och finns bevarad.

L.: 16, 4 m, Br.: 4, 2 m.
S/S GREAT EASTERN


Efter tre månaders misslyckade försök sjösattes hon 1858.
Hon var det största skepp som dittills hade byggts, först 1901 överträffades hon i storlek av S/S Celtic. Hon var även det enda fartyg någonsin som haft både skovelhjul och propeller.
Ursprungligen var hon tänkt att segla mellan England och Australien. För en så pass lång seglats krävdes det flera mellanlandningar i olika hamnar för att bunkra kol, kol som seglats till bunkringshamnarna. Great Eastern var byggd för att kunna rymma så mycket kol att bunkring inte skulle vara nödvändig.
Istället kom hon att segla mellan England och Amerika. Redan på jungfruresan dog tre besättningsmän efter en explosion i maskinrummet.
Hon blev aldrig lönsam och rullade kraftigt. Sin viktigaste insats gjorde hon på 1860-talet, då man drog den första transatlantiska telegrafkabeln. Great Eastern var det enda fartyg som kunde rymma det tusentals kilometer kabel som krävdes. De sista åren fungerade hon som affischpelare (!), innan hon höggs upp 1889-91.
Det sägs att man vid upphuggningen fann skelettet av en försvunnen skeppsbyggare. Historien är inte sann, även om den rymmer en bildlig sanning.

Skrov: Järnl. Total längd: 692 fot. Skrovets bredd: 82,7 fot (inkl. hjulhusen: 118 fot).
Djupgående: 30 fot. Depl. inkl. last: 27419 ton.
Rigg: 6 mastad skonare. Maskin: 1 st 1000 hp drev skovelhjulen. 1st 1600 hp drev propellern.


Bilden nedan: Great Eastern. Bilden av Great Britain
uppe i högra hörnet är i ungefär samma skala.


Lästips:

Om Great Britain:
# Ewan Corlett: The Iron Ship. The story of Brunel`s ss Great Britain. (1990).
Om Great Britain:
# Patrick Beaver: THE BIG SHIP. Brunel`s Great Eastern - a Pictorial History (first publ. 1969).
Brunels fartyg i:
# D. Griffiths, A. Lambert & F. Walker: Brunels Ships (Chatham Publishing 1999).
Great Britain och andra ångbåtar:
# Editor: Robert Gardiner: The Advent of Steam. The Merchant Steamship before 1900. (Conway`s History of the Ship, 1993).
En liten men mycket bra bok om Brunel och hans märkliga skepp, tunnlar, broar och andra konstruktioner. Även bra som reseguide:
# Jonathan Falconer: What`s left of BRUNEL (Dial House 1995).
Om Great Britain och Brunel Dragboat och många andra gamla skutor:
# Norman J Brouwer: International Register of Historic Ships (flera upplagor),
Om Brunels fantastiska konstruktioner i Bristol:
# R A Buchanan & M Williams: BRUNEL`S BRISTOL (1992).

Länkar:

Great Britain 1843
Great Britain.
The Story of the ss Great Britain.

Isambard Kingdom Brunel.
The Great Ocean Liners. Also Brunels ships!

E-mail     Hem     BackEnglish Summary.

Brunel`s Ships

S/S GREAT WESTERN. 1837-1857. The first steamer built for trips across the Atlantic.
S/S GREAT BRITAIN is a beautiful ship. She is rigged as a schooner with 5 of the 6 masts foldable. Her long slender iron hull made her the longest steam ship at her time.
Built in 1843 in Bristol. The brain behind the ship was the genious Isambard Kingdom Brunel. The steam engine, the screw, the masts, the balance rudder; was before its time. Like many other steam ships she was later converted to a sailing ship (the longest at that time). Later she became at floating store house at the Falkland Islands. So she was for about 100 years, when some enthusiasts put her on a pontoon, which was towed back to Bristol.
Today she rest in the dry dock where she was built. In Bristol you can find many other of Brunels constructions; such as the beautiful Clifton Suspension bridge.
HMS RATTLER. 1843-1856. The British Navy`s first screw propelled ship.
BRUNEL DRAG BOAT. 1844. Still afloat. Harbour dredger. Was propelled by hauling itself by chains attached to the shores in the harbour basins. Was in active service until 1961.
S/S GREAT EASTERN. 1858-1889. For 43 years she was the world largest ship. She also became a large economical flop. Like other steam ships at that time Great Eastern was rigged as a schooner, but was the only ship that had both paddle wheels and screw. Became famous when she in the 1860-ies laid the first Transatlantic telegraph cable.


E-mail    Hem     Back