SKUTOR
Litteratur & länkar
Litterature & links

Lästips:

Om briggen Gerda:
# Anders Nilson: Gerda - den sista briggen.
Skutor skildrade i ord och bild av marinmålaren:
# Folke Sjögren: Skeppsporträtt från segelsjöfartens slutepok.
Om Österlen och dess sjöfolk:
# Inge Löfström: Detta är Österlen.
# Frans Löfström: Från segelfartygens dagar.
Om våra segelfartyg :
# Red: Anders Djerf: Våra Segelfartyg (Sveriges Segelfartygsförening 1992).
# Anders Djerf:Segelfartygen lever. 1996.
# Claes Wollentz: Skutor - ett seglande kulturarv.
Om fiskare, sjömän och fartyg i Råå:
# Jan Davidson: Det gamla fiskeläget.
Om allmogebåtar i Norden, Estland och Grönland:
# Red: Sibylla Haasum, Ingrid Kaijser: Människor och båtar i Norden (Sjöhistorisk årsbok 1998-1999).
Om bl.a. råbockar:
# Gösta Weiler: Om Vätterbygden och Vättersjöfarten i Äldre Tider. (Särtryck ur Geografdagarna i Jönköping 1939 och Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1939.)
Om råbockar och andra skutor:
# Yngve Malmquist: De seglade på Vättern. Skutor, skeppare, sjömän och skeppsbyggare (1986).
Om storbåtar/sandkilar (Åland):
# Per-Ove Högnäs, Jerker Örjans: Storbåten.Skriftserien Åland ; 13
Om storbåtar, sandkilar, vedjakter och andra Roslagsbåtar:
# Hans Eklund :Roslagens skutor: från Fiskeskär till Stockholms vedkajer.
# Nordisk familjebok, "Uggleupplagan", innehåller flera fina Skut-artiklar som skrevs och illustrerades av amiralen, marinmålaren och skeppshistorikern Jacob Hägg.
Unika bilder av danska och andra nordiska skutor i trebandsverk:
# Jens Friis-Pedersen: Sejlskibe (1980-1983).
Bra artiklar på svenska, norska och danska om bl.a. Skeppsbyggnadsteknik från forntiden till nutiden. Mycket läsvärd!:
# Red.: Nordisk marinhistorisk arbejdsgruppe ved Olof Hasslöf ...: Sømand, fisker, skib og værft : introduktion til maritim etnologi ( 1970 ).
En bra bok om små och stora skutor i Danmark och Skåneland är:
#Ole Mortensøn: Renæssancens Fartøjer - sejlads og søfart i Danmark 1550-1650 (Langelands Museum 1995).
Härliga målningar, fina teckningar, bra foton och stort format:
# Svenolof Karlsson: Nordisk kust. Folk och farkoster från Kvarken till Grönland (Föreningen Norden 1999).

 

Skutor 1

Skutor 2

Skutor 3

E-mail     Hem     Back

Länkar:

Sandkilen Helmi.
Bibliografi över nordisk allmogebåtslitteratur.
Bygg en Väner-slup!
BRIGGEN GERDA
Ahlgrens skonare Isolda
Stockholmsbriggen
Råbock.
Sjöfartshistoria om de stora svenska sjöarna
Nationalmuseets i København slup Ruth från 1854
Sista svenska segelfartyget i oceanfart
Sveriges Segelfartygsförening
Skonare
Danska fartygsporträtt
Martha, typisk dansk skonare
1950-talets "Marstaler"
Bilder av Seilskuter
Galeas
Kopia av typisk Östersjögaleas, Albanus 1904
Jakten Alexandra, Finland
Jakten Eugenia, Åbolands skärgård
KILENS SKEPPSBYGGNADSMUSEUM
ohoi.no, Norsk kust-kultur
Anna Rogde, Norsk skonare från 1858.
Havnøy (Berntine). Galeas från 1890.
Boken "Storbåten" kan beställas härifrån.
Träbåtsakuten
Yngve Malmquists modellbåtsida.
Reparera klinkbyggd båt
Föreningen Allmoge Båtar
Hildringstimen, om norska allmogebåtar
Åländska bondeseglare
ÅLANDS SKÖTBÅTSFÖRENING
Fregattskeppet Emma af Vitemölla
Nybyggd fransk loggert.
Dutch block maker. Holländsk blockmakare
Mycket bra fransk skutsite! Fina bilder.
Skutor på tyska
MAST & SAIL IN EUROPE AND ASIA
Thames Sailing Barges - What's New?
Thames Sailing Barge Trust
Maria Asumpta Disaster
Föreningen L Laurin (tändkulemotorer och bogserbåten Harry)
Schokker Pattimura
dito
Skonaren Äran af Stockholm