SKUTOR 3

NORSK NORDLANDSBÅT
Nordlandsbåten är mycket nära släkt med vikingaskeppet: Den klinklagda bordläggningen, de höga stävarna, det ringa djupgåendet och råseglet på den enda masten.
1891 skulle frågan om vilken riggtyp som var den bästa avgöras; gaffelsegel eller råsegel. De norska fiskeriinspektörerna hade nämligen i trettio år försökt övertyga lofotenfiskarna om gaffelriggens överlägsenhet. På den triangulära banan deltog ett stort antal båtar av av båda typer. Men det blev råseglarna som vann! Även på kryss var råseglarna de snabbaste.
Nya analyser har visat att vikingaskeppen också var goda på kryss.

--------------------------------------------------

THAMES BARGE.
Den traditionella segelbarken som fraktade gods på Themsen och längs England östkust. Den är riggad med en mycket liten spri-mesan, stort sprisegel och försegel. För att minska avdriften är den liksom de holländska fartygen utrustad med svärd (= nedfällbara sidokölar).

--------------------------------------------------

BRITTISK TRÅLARE.

Typisk ketch-riggad brittisk trålare med rak stäv. Just denna ligger i Stockholm och heter Deodar. Hon byggdes i Brixham 1911.

L.ö.a.: 28 m, Br.: 5,8 m. Maskin: 185 hp.

Översta bilden nedan är fotograferad av Gunnar Forsgren.


--------------------------------------------------HOLLÄNDSK TJALK.
Sedan femhundra år har fartyg av tjalk-typ seglat på den holländska och frisiska kusten och på de holländska floderna. Skrovet kan närmast liknas vid en flat avlång låda med rundade hörn och kanter. Istället för köl har den ett svärd (= nedfällbar sidoköl) på vardera sidan, som sänks ner på läsidan för att minska avdriften.
Ovan: En av Stockholms tjalkar.
Nedan: Riande, en binnenvaart klipper


--------------------------------------------------------------------

Binnenvaartklipper

Hon är en klipper. Binnenvaartklipper, byggd 1901.
Jag köpte henne i Holland 1986..tror jag. Låg på
varv och fixade lite bottenplåt (lät göra), sedan
laddade vi en folkabuss med Rydbergs sallader och
lite annat som borde vara nyttigt när man ska ta
en "flatbottom" upp till Sverige. Åkte ner till
Einkhuizen och satte kurs mot Sverige. Det gick!.
Efter det  byggde jag och min fru i 3 år..varje
dag. Då var hon klar att hasa runt med. Vi låg
vid Wasa-varvet, egen brygga. Där levde vi några
år ombord...tills det blev dags att skaffa barn.
Då såldes fartyget och vi flyttade upp
till Bergslagen.
Hälsn.
Peter Ruyter

PS Riande hette Helena van St Annaland. Gick för
segel fram till mitten av 20-talet..sedan sattes
första maskinen in..de du!

Above: Dutch Binnenvaartklipper.

Links:
Enkhuizer Klipperrace

Binnenvaartklipper onder zeil

 


--------------------------------------------------

SCHOKKER .

Under femhundra år har skutor av tjalk-typ gett upphov till ett oändligt antal olika varianter. Detta exempel visar en "schokker" vid namn Pattimura.
Jag plåtade henne vid Langelinie i København 2004.

Löa: 18, 65 m, Br: 6,0 m., Dj/Draft: 1,5 m, Depl./ displ.. 45 t.
Segelarea totalt /sail area total: 260 m2 /325 m2. Max fart/speed 13 kn.

Detta är den största schokker som nånsin byggts/ largest schokker ever built.
B. 1965 by Andre Hoek
Website: Pattimura


Invändigt är denna holländska yacht luxuöst inredd.

-----------------------------------------------------------------------

E-mail     Hem     Back

Skutor 1 Skutor 2


länkar & litteratur
links & litterature

English Summary:

NORSK NORDLANDSBÅT (JEKT, FEMBÖRING): The Norwegian Nordlandsbåt (of which the "femböring" with five pairs of oars is the best known), bear clear resemblance of the Viking age ships. In a race between gaff rigged boats and fembörings 1891, the square rigged fembörings won. They sailed closer to the wind than the gaff rigged boats!

THAMES BARGE: The typical sailing barge on the Thames and the British east coast.

HOLLÄNDSK TJALK: Since five hundreds years boats of this kind have been popular for cargo in the shallow waters round the Netherlands.

BRITTISK TRÅLARE: Ketch-rigged typical British fishing vessel. This one now in Stockholm is called Deodar and was built in Brixham 1911.
L.o.a.: 28 m, Br.: 5,8 m. Engine: 185 hp.