SKUTOR 2SKONARE (SKONERT), BRIGANTIN, BRIGG.


Vad är en skonare (skonert)?

Det är egentligen omöjligt att säga: Ett krav är dock: Minst två master varav åtminstone den aktre är riggad med ett snedsegel. Den typiska skonaren är tvåmastad och utan råsegel, ofta kallad slättoppad skonare. Men den kan även vara riggad som en brigantin.En slättoppad tvåmastad farkost med två master, vars aktre mast är den kortare är dock antingen en galeas eller en ketch. Skonare kunde ha ända till sex master. Thomas W. Lawson var den enda sjumastade skonare som nånsin byggts.

Skonertskepp kan ha olika sorters uppsättningar av riggtyper; t.e.x. en fullriggad fockmast och de två aktre riggade med snedsegel. Brunels berömda ångfartyg Great Britain och Great Eastern. var riggade som skonertskepp.

Brigantinen

saknar råsegel på aktre masten, men har full uppsättning råsegel på den främre. Den kan dessutom ha gaffelsegel även på den främre masten. Brigantinen är i princip en "tvåmastad bark".

Briggen

har förutom gaffelseglet på aktre masten full uppsättning råsegel på båda master. I princip en "tvåmastad fullriggare".
Äldre typer av briggar kunde ha gaffelseglet fäst vid en smal mast, den s.k. snaumasten, som satt intill den egentliga aktre masten.


--------------------------------------------------SKONARE (skonert) Anna Margrethe af Bogense

Dansk slättoppare byggd i Fåborg 1891. Försedd med motor 1935 och då även nerriggad till jakt. Senare omdöpt till Egen och förliste 1962.
--------------------------------------------------Bild ovan: Mary Ann

BRIGANTINER: Mary Ann och Mary Celeste b. 1861.

1839-1841 genomfördes den första svenska världsomseglingen med brigantinen Mary Ann under befäl av kapten Nils Werngren.
Lästips: # Werngren, Nils, 1815-1897: De första världsomseglingarna under svensk flagg: Kapten Nils Werngren berättar; Författat och sammanställt av Carl Axel Östberg.
# Aspegren, Ebbe: De första svenska världsomseglingarna. Forum navale Nr 37.

En annan, mer känd brigantin var amerikanska Mary Celeste, som påträffades utan besättning och med skeppsbåten, loggboken och sextanten borta. Fallet Mary Celeste har lett till mängder av fåniga teorier om att besättningen förts bort av UFOn.
Mary Celeste förde alkohol i lasten. Några tunnor kan ha läckt ut alkoholångor. Mary Celestes kapten kände säkert till att andra fartyg råkat ut för alkoholånge explosioner och beordrat besättningen i skeppsbåten. Skeppsbåten var fäst vid ett rep till skeppet. En storm slet loss skeppsbåten som överlastad sjönk med hela manskapet, kapten och hans fru.
Så var det med det mysteriet!--------------------------------------------------SNAUBRIGG: Hvalfisken.

Troligen byggd 1801 i Kalmar. Inköpt av det danska handels sällskapet Grønlandske Handel samma år. Hon utrangerades 1899 och hade då hunnit göra hela 84 resor till Grönland. Den gamla briggen kom att bli något av en maskot för handels sällskapet.
Med sina bukiga linjer liknade hon ett 1700-tals fartyg och redan 1865 ansågs hon vara ålderdomlig. Hon slutade sina dagar som cementpråm. 1949 sprängdes det gamla fartyget.
På bilden ovan har jag avbildat henne som hon kan ha sett ut i början av sin karriär, innan hon blev "portmålad".


--------------------------------------------------

SNAUBRIGGEN Gerda.Hon byggdes i Gävle 1868. Under olika ägarkonstellationer seglade hon i långfart till Australien, Sydamerika och Afrika, men med årens rätt blev resorna allt kortare och i slutet av sin bana seglade hon mellan Östersjöhamnar och danska hamnar. Hon blev till slut ett uppskattat museifartyg i Gävle. Den sista handelsbriggen och en fin representant för en svunnen epok. Men Gerda förföll i brist på underhåll och 1959 brändes skeppet. Istället för galjonsfigur hade Gerda en reliefbild på akterspegeln som föreställde just Gerda.
En ny Gerda har nyligen byggts i Gerdas födelsestad Gävle, så historien om Gerda slutade inte helt olyckligt!
1995 sjönk världens då äldsta handelsbrigg: Den i Spanien 1858 byggda Maria Asumpta.


--------------------------------------------------

GALEAS.

Galeasen, ej att förväxla med den ursprungliga galeasen som var en kraftigt byggd galär (roddfartyg med 2-3 latinriggade master, vanligast i medelhavet), dök upp i slutet av 1700-talet. Galeasen var vanlig på Nordsjön, Östersjön och de svenska sjöarna långt in på 1900-talet. Masterna är riggade med gaffelsegel. Till skillnad mot skonaren är den aktre masten den kortare. I allmänhet är de båda masterna utan märs och i ett stycke. Galeaserna på den finska sidan Östersjön kunde ha tre lika långa master.--------------------------------------------------

 

Skutor 1

Skutor 3

länkar & litteratur
links & litterature

E-mail     Hem     Back

 

English Summary:


SKONARE (SKONERT), BRIGANTIN, BRIGG: Schooner, Brigantine, Brig. The " snau-mast" on the drawing is called snow mast in English and was a thin mast attached to the aft mast making it easier to hoist the gaff sail on a brig.
SKONARE (skonert) Anna Margrethe af Bogense: A typical Danish schooner.
MARY ANN: This brigantine made the first swedish circumnavigation round the world in 1839-1841.
SNAUBRIGGEN Hvalfisken: This snow brig sailed for a Danish trade company to Greenland between 1801 and 1899. She was scuttled in 1949.
GALEAS. In Scandinavia the Galeas is a ketch rigged vessel with 2 masts (in opposite to the schooner, is the aft mast of a galeas the shortest). In Finland a Galeas often had 3 equally tall masts.