Nordkaparen tillhör drakenklassen och levererades från Kockums 1962.
Utrangerad 1988 och sedan 1993 museiskepp på Göteborgs Maritima Center.
Hon är den enda av klassen som är bevarad.


L: 69,3 m. Br: 5,1 m. Depl/displ: 770 t.
Fart/speed: 16 kn. 1 propeller.
Besättning/crew: 36.
Vapen/armament: 4 - 53,3 cm stävtuber/bow tubes.

Nordkaparen was delivered from Kockums 1962. Decommissioned in 1988. Only existing of the Draken-class. Since 1993 museum ship at Göteborgs Maritima Centrum in Gothenburg.

 

 

Ovan och till vänster:
Ubåt av Drakenklass.


BACK HOME

Nordkaparen (2)

Göteborgs Maritima Centrum

Snorkelns inträde i Sveriges U-båtsvapen.

Marindirektör Thorsten Kallerdahl

Litteratur:
Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg: Örlogsfartyg (2003).
Hans Ellerström: All världens museiubåtar (1974).
Hans Ellerström: Swedish Submarines 1904 - 1986