Warrior, Monitor, Merrimack & Sölve

HMS WARRIOR

Hej

Medan Victory lämnade mig tämligen oberörd, kände jag något speciellt för Warrior när jag var i Portsmouth -95. Trots att hon bara är sexton meter längre än Victory, ger Warrior ett mäktigare intryck. Hon verkar vara lika lång som sagans skepp Refanut och så vacker. Det långa svarta skrovet, de neapelgula masterna och skorstenarna och den vitmålade galjonsfiguren är raka motsatsen till Vasens barocka och charmigt kurviga linjer. Som skillnaden mellan dessa båda epokers kvinnoideal! Warrior byggdes 1860 som ett svar på det pansrade franska skeppet La Gloire.

Ytligt sett, liknar Warrior en typisk 1700-talsfregatt. Men hennes spant är av järn. Hon har en inre bordläggning av teak och en kraftig yttre bordläggning av järn. Hela skeppets mittparti är dessutom extra kraftigt bepansrat. Hon har en kraftig ångmaskin som driver en propeller. Vid lämpligt seglingsväder kunde man, för att minska vattenmotståndet, hissa upp propellern. Man kan säga, att Warrior representerar slutet på de seglande krigsfartygens epok och början på de maskindrivna pansarskeppens epok. Redan efter 20 år hade utvecklingen rusat förbi Warrior och hon blev stationär torped-depå och senare oljedepå i Milford Haven. Sedan 1987 ligger hon nyrenoverad och återställd till ursprungligt skick i Portsmouth.

Depl.: 9210 t.
Framdrivning: Segel,
1250 hk ångmaskin som driver en propeller.
L: 118,6 m.
B.: 17,8 m.MONITOR & MERRIMACK


Under det amerikanska inbördeskriget utvecklade säväl nord- som syd-sidan ångdrivna pansarskepp helt utan segel. John Ericssons "Monitor" är den mest kända representanten för dessa skepp. Skrovet var spets-ovalt och med lågt fribord. Mitt på skrovet fanns en revolutionerande nyhet: Ett roterande kanontorn med två kanoner. Denna märkliga farkost, gav upphov till en helt ny typ av krigsfartyg. Hon byggdes som ett svar på sydstaternas "Virginia".
Virginia var från början, under namnet Merrimack, en typisk ångfregatt liknande t ex den danska fregatten Jylland. Hon hade brunnit ner till vattenlinjen när Sydstaterna bärgade henne och gjorde en radikal ombyggnad. Större delen av skrovet kom att ligga under vattenlinjen och det enda som stack upp, var en lång, prismaformad, befästning av pansarplåt ur vilken tolv kanoner stack ut. Den berömda drabbningen på Hampton Roads, 6/3 1862, slutade oavgjort. Men Nordsidan hade funnit ett effektivt vapen mot Sydstaternas pansafartyg.
Monitor var inget sjövärdigt fartyg och under en storm sjönk hon med man och allt.


Hej 

SÖLVE

Vid mitten av 1800-talet insåg man att den svenska flottan behövde förnyas. Detta ledde bl.a. till att man redan 1865 började bygga "monitorer". John Ericsson bistod med ritningar och råd och bekostade även delar av de första farkosterna. Monitorerna skulle användas vid kustförsvaret och i skärgården. 1875 byggdes monitoren Sölve. Bild nedan. 

Sölve var i tjänst 1875 till 1919. Ombyggd 1899-1901. Ombyggd till oljepråm 1920. Hon var bestyckad med en 240 mm kanon.
L. 39,8 m
Br. 8 m
Djupg. 2,5 m

 


Bild ovan och nedan: Sölve i sitt nuvarande skick i Götegorgs Maritima Centrum.

 

 

 

 


 

E-mail     Hem     Back


Läs:


Om ångmaskinsdrivna krigsfartyg 1815-1905:
# red. B Greenhill, R Gardiner, A Lambert: Steam, Steel & Shellfire (Conway`s History of the Ship).
Bevarade krigsfartyg finner du i denna bok (som dock missat att nuvarande "Aurora" av allt att döma är en kopia):
# Norman J Brouwer: International Register of Historic Ships.
Det Amerikanska inbördeskriget utvecklade häpnadsväckande moderna krigsfartyg:
# Tony Gibbons: Warships and naval battles of the U.S. civil war.
# red. B Greenhill, R Gardiner, A Lambert: Steam, Steel & Shellfire (Conway`s History of the Ship).


Länkar till Warrior och andra gamla pansarfartyg:


HMS WARRIOR 1860.
Warrior.
Warrior.
Victory & Warrior.
Världens och Sveriges äldsta monitor.
Schorpioen, holländsk monitor, 1868.
HMS Gannet 1878.
Göteborgs Fartygsmuseum.
Pansarfartyg från amerikanska inbördeskriget.
Bilder av drabbningen på Hampton Roads.
En "Ironclad"-hemsida.
dito.
dito.
Monitorer och liknande i olika länder,bla Sverige.
Bra "ironclad"-sida.
USS Cairo.
Monitor Cerberus
Bra monitor och länksida!.
Bra monitor-sida!
Images of the US Navy in the late 1800s.
HMS Warrior.
Warrior, virtual tour.
Pre-Dreadnought Preservation.

E-mail     Hem     Back