MARY ROSE
Kringsnack

Många svenskar verkar skämmas över Vasen. Nuvarande akademiledamoten Per Wästberg, ansåg rent av att man borde sänka henne. Andra talar med avsmak om "felbygget". Hade Vasen varit ca 30 centimeter djupare, hade hon varit ett bra skepp. Så liten är skillnaden mellan ett "bra" och ett "dåligt" 1600-talsskepp. Det går därför inte att med blotta ögat se att Vasen var felbyggd. Att Vasen var "felbyggd" ska vi vara tacksamma för. Det har lett till att vi har världens enda bevarade 1600-tals-skepp. Det är något britterna varit avundsjuka på oss för länge. Visserligen är bara 1/3 av Mary Rose bevarad (mot Vasens 95%!), och visserligen sjönk hon precis lika snöpligt som Vasen, Mary Rose var nämligen "fel-OM-byggd"!, men hon var brittisk! När jag såg Mary Rose i Portsmouth, var det som att återuppliva gamla minnen från min barndoms besök på gamla Wasavarvet. Samma plåtskjul, samma ogenomträngliga dimma från sprayaggregat som sprutar ut det klibbiga konserveringsmedlet polyethylenglykol över såväl vrak som besökare! Så Portsmouth är ett bra resemål för gamla -60-talsnostalgiker. Husen i den stan är f.ö. lika fula rekordårens Stockholmshus.MARY ROSE

Mary Rose byggdes 1510 och moderniserades på 1530-talet. Hon anses vara det första skepp i historien vars kanoner sköt genom kanonportar i skrovsidan. I detta avseende kan man säga att hon var stam-moder åt skepp som Vasen, Victory och ångfregatten Jylland. HMS Warrior 1860 representerar slutet på "Mary Rose-epoken" och början på en ny epok med maskindrivna pansarfartyg. Men Mary Roses skrov var ännu en del av medeltiden, en fartygstyp benämnd Karrack (på spanska:Nao). Kända karracker var Columbus Santa Maria och Magellans Vittoria. År 1545 mötte engelska flottan och Mary Rose den franska flottan strax utanför Portsmouth. Här kantrade Mary Rose plötsligt och sjönk inför kung Henrik VIII:es åsyn. Endast ett fyrtiotal av de cirka 500 sjömännen och knäktarna räddades. Ombyggnaden hade resulterat i att hon fick för mycket vikt ovan vattenlinjen och hon sjönk lika snöpligt som vår Vasen!

1979 återfanns hennes vrak. Endast ca. 1/3 av skrovet var bevarat (större delen av styrbordssidan), men de unika fynd som man påträffade var till gengäld mycket välbevarade. Redan tidigt började de engelska marinarkeologerna samarbeta med Anders Franzén och andra Vasen-veteraner. Svenska bärgningsfartyget Sleipner som var med redan när Vasen bärgades, deltog också i arbetena med Mary Rose. Idag fortsätter samarbetet mellan Mary Rose och Vasen med bl.a. utbyten av utställningar.
Fyndet av Mary Rose har gett många intressanta fynd som rör livet i det Tudor-tida England:
Välbevarade klädesplagg, en stor mängd unika långbågar av klassisk "Robin Hood"-typ, kanoner, matkärl, navigationsutrustning, medicinkista... och även rester av råttor och löss.

Kölens längd: 32 m.
Största bredd: 11,9 m.
Djupgående: 4,27 m.
Rigg: 4 master. De två främre med råsegel, de två aktre latinriggade.
Kanoner: ca. 90 (?): Mickhakar, smidda kanoner, bronskanoner av olika kaliber.


Läs:

# Alexander McKee: How we found the Mary Rose.
# Margaret Rule: The Mary Rose.

Länkar:

Mary Rose
Mary Rose.

1500-tallets krigsskiper i Norden.
Kravelen.
Mary Roses utrustning 1514
The Swan 1641
Henry Grace a Dieu
The Regent


E-mail     Hem     Back