Bildmontage: 1628


10 augusti 1628, strax före Vasens förlisning.

Vyn är från Kastellholmen. Längst till vänster: Beckholmen. Strax förom Vasen (skeppet längst bort): Klippan "Fåfängan". Strax akterom: Erstaklippan. När Vasen seglat ytterligare 2 skeppslängder, kommer hon att kantra och sjunka. Fartyget till höger är ett litet holländskt handelsfartyg, kanske en krejare.

Bilden nedan är exakt samma vy oktober 1996: En Viking Line-båt skymmer halva klippan "Fåfängan", där hon ligger vid fd. Tegelviken (Tegelviksplan idag). Akterom finlandsfärjan: Den stympade Erstaklippan och de övriga Södra Bergen. För att få plats med Stadsgårdskajen, sprängde man på 1800 och 1900-talen bort stora bitar av Erstaklippan och Södra Bergen, så att de fick dagens lite kanthuggna utseende.

E-mail     Hem     Back