FREGATTTEN JYLLAND
Galjon:Galjonsfigur:Låring och akterspegel:Detalj av aktern:Den 9 ton tunga bronspropellern som hissades upp vid god vind:Kommandobryggan:

Vy förut mot backen:
Hängkojer:

 

Soldaterna åt, sov, stred och dog bland kanonerna.
Batteridäck:


Vy akterut mot ratten och halvdäck:
Kabyss:

Backlaget äter sin enkla måltid:Hålskeppet är den del av skeppet som är mest original:
Förr eller senare drabbades alla seglande skepp av kattryg (hogback).
Ett sätt att lindra problemet var, att man med hjälp av korsvis hopfogat timmer skulle förstärka skeppet i längdriktningen. Detta syns till höger på bilden.
Stålkonstruktionen till vänster gjordes under restaureringen av skeppet och bidrar ytterligare till att stödja skrovet.

Fregatten Jylland i Ebeltoft:

'

I Ebeltoft (nära Århus i Danmark) ligger ett vackert skepp. Med sina tre fullriggade master och sitt svarta skrov med det långa vita bandet med svarta kanonportar, liknar hon vid en ytlig betraktelse en fregatt från lord Nelsons tid. Men så ser man att hon har en skorsten. Så såg hon inte ut när jag såg henne ca 1961. Då var hon en kölbruten avmastad skorv vars däck var skyddat av ett eternittak. Hon byggdes 1860 och riggades som en fregatt, men utrustades även med ångmaskin och propeller. Vid bra seglingsväder kunde man hissa upp propellern. För bygget gick det åt 1700 ekar. Danmark hade på den tiden ont om virke, så det fick ironiskt nog köpas från Schleswig-Holstein; just de sydjyska provinser som Danmark några år innan förlorat till Preussen. I det för danskarna olyckliga kriget mot Preussen 1864, stod fregatten Jylland för en av danskarnas få framgångar. Vid ett sjöslag tvingades den preussisk-österrikiska flottan retirera sedan fregatten Jylland skjutit det Österrikiska flaggskeppet i brand.

1908 såldes fregatten till Tyskland för upphuggning. Hon räddades dock i sista stund av några privatpersoner. På 1930-talet genomgick hon en ordentlig restaurering. Men redan femton år senare var hon närmast ett vrak pga. bristande underhåll. Även museifolk föreslog att man skulle sänka henne, för att senare när det fanns gott om pengar, bärga och rusta upp henne! Så illa gick det dock inte. 1960 förflyttades hon från Köpenhamn till Ebeltoft. Där förföll hon sakta. På 1980-talet hade man fått ihop pengar till en ny restaurering. 60% av skrovets trä var angripet av rötsvamp och insekter och fick bytas ut. Nu ligger hon nyrenoverad och fin i Ebeltoft och hon har fått sällskap av några mindre bevaringsvärda fartyg från senare tider. Hon ligger där som en representant för de en gång i tiden så vanliga ångfregatterna.
Dessutom kan hon ståta med att vara världens längsta idag existerande trä-fartyg!

Kalla fakta:
Färdigbyggd (inkl. installering av maskin)1862.
Längd: 95 m.
Bredd: 13, 11 m.
Djupgående: 6 m.
Segelarea: 2097 kvadratmeter.
(Med ledsegel: ytterligare ca 1000 kvadratmeter.)
Fart (under segling): 14 knop.
Urspr. maskin: 400 hk.Läs:


Allt om fregatten Jyllands byggande och åter-uppbyggande finns i:
# Bernt Kure: Historien om fregatten JYLLAND.
Om ångmaskinsdrivna krigsfartyg 1815-1905:
# red. B Greenhill, R Gardiner, A Lambert: Steam, Steel & Shellfire (Conway`s History of the Ship).
Bevarade krigsfartyg finner du i denna bok (som dock missat att nuvarande "Aurora" av allt att döma är en kopia):
# Norman J Brouwer: International Register of Historic Ships.

Länkar:E-mail     Hem     Back