HAJEN 1904/1916

 

Hajen,, senare Undervattensbåt N;r 1, levererades i slutet av 1904 och var sannolikt inspirerad av amerikanska Holland-typen. Elmotorer drev båten i både över- och undervattensläge. En fotogenmotor laddade batterierna. Uppgifterna om hennes fart varierar; i övervattensläge, 8 respektive 9,5 knop. I undervattensläge 6,5 knop. Dykdjup 30 m.

 

1915-1916 förlängdes hon till 23,3 m och b.la. förskeppet byggdes ut och fotogenmotorn byttes ut mot diesel.

 

1922 utrangerades hon. Farkosten, som inte helt korrekt brukar kallas Sveriges första ubåt, finns utställd på Marinmuseum i Karlskrona.

 

Den allra första svenska ubåten visades för allmänheten 1885 och var konstruerad av T. Nordenfelt. Den var ångdriven. För att kunna gå i u-läge var man tvungen att under först 14 timmar ackumulera tillräckligt med tryck i ångmaskinen, då man inte - pg.a. syrebristen inte kunde elda under pannorna när den gick under vattnet. Det var en misslyckad konstruktion som dock. bl.a. Grekland och Turkiet intresserade sig för.
English summary: Hajen ("The Shark") is usually called Swedens first submarine. She was delivered to the Swedish Navy in 1904. 1916 she was rebuilt. 1922 Hajen was discarded. She is exhibited at Marinmuseum in Karlskrona.

 

 

BACK HOME

Länkar:
Flottans första ubåt Hajen no 1
Torsten Nordenfelt

Litteratur:
Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg: Örlogsfartyg (2003).
Red. Gustaf Halldin: Svenskt Skeppsbyggeri (1963).
Hans Ellerström; All världens museiubåtar (1974).