Ovan: Dykarklocka i arbete vid Vasa.

 

 

 


 

Ovan: Den enklaste dykarklockan:

Lägg en sockerbit på en skiva av kork eller trä i en behållare med vatten. Sätt en vanligt drricksglas opp ock ner vänt över "flotten" och pressa ner under vattnet. Lyft försiktigt upp glaset igen och sockerbiten är torr!

Above: A simple diving bell: A lump of sugar on a piece of cork or wood in water. Take a glass, turn it upside down and press it over the sugar on its float, down under the waterlevel. Raise the glass carefully up again, The sugar is dry!


Back Home

I mitten av 1600-talet bärgades nästan alla Vasas 64 kanoner. I oktober 1663 bevittnade Francesco Negri arbetena. Dykarklockan var gjord av bly och 125 cm hög. En halv meter under klockan hänger en fotplatta likaledes av bly. (Bild ovan till höger.) För att skydda dykaren mot kyla genomgick han en omständlig påklädning (se nedan):
A) Järnringar dras över dykaren knän. B) Stövlar som är så långa att de når över ringarna träs på och viras fast med rep. Därpå träddes enstörre ring över hans huvud och skuldror ner till midjan. C) Därpå ikläddes han en tröja och ett par stora strumpor gjorda av läder eller skinn. Han fick på sig en mössa och D) tyngder fästes vid järnringarna.
Krokarna bredvid användes för att komma åt värdefulla föremål i vraket och till att knyta fast lyftrep i dem.
När klocka och dykare sedan sänks, gör lufttrycket inne i klockan att det bildas en luftficka. (Bild nedan till höger visar en genomskärning av klockan.) Efter någon halvtimme minskar dock syret och kylan blir för svår och dykaren hissas upp. Några av de kanoner som bärgas från Vasa hamnar troligen på skeppet Kronan som sjunker 1676.
Några av dykarna som var med på Vasas vrak är med om att bärga knappt hälften av Kronans ca 128 kanoner.
Några kanoner som bärgats vid detta tillfälle, kan ha varit kanoner som tidigare bärgats från Vasa! Både Kronan och Vasa låg på 30 meters djup och varje vasa-kanon väger lika mycket som en bil! Man kan bara beundra dykarna!
Den första kända dykarklockan konstruerades i Italien på 1500-talet.

 English summary:

In the middle of the 17:th century nearly all Vasas 64 guns were salvaged from the sunken ship, using a diving bell.
In october 1663 was the Italian Francesco Negri in Stockhom, and there he saw how divers salvaged the 1 tons heavy guns from Vasas wreck 30 metres under water. He described the diving bell: It was made of lead and 1,25 m high. A half meter under hung a platform, also made of lead. (See top right). Before entering the diving bell the diver had to be well dressed (see above): A) One iron ring over each knee. Then boots reaching over the knees was tied with ropes (B), and a wide iron ring was placed round his waist. C) Then he got a pair of large socks made of leather or skin and a large vest or pullower made also of leather or skin. Finally weight was attached to the rings and he could enter the diving bell.
The air-pressure inside the bell prevent the water from raising in to the bell when it is hoisted down in the deep and give him enough air for 1/2 hour under the water (see cross section right middle).
Some of the guns that was salvaged, were later used on the ship Kronan which sunk 1676. Half of Kronans 128 guns was salvaged by using a diving bell. Some of the divers had before salvaged guns from Vasa and now they were maybe salvaging the same guns a second time!

The first known diving bell was contructed in Italy more than 100 years before the divings on Vasa and Kronan.


Litteratur:

Lars Widding: Äventyret Vasa (1960). S. 136-140.

Länkar/Links:
History of the Diving bell
Haley`s diving bell
Model of a diving bell
Make a DIVING BELL

 

 

 

Nedan/Below: Gör en modell. Make a model!

A) Ta en tom konservburk och B), borra ett hål mitt i "botten" och knyt fast ett snöre och försegla runt knuten med lim. I några ståltrådar (D) under burken hänger du en bit järn (C). Knyt fast en liten dockas (eller modellfigurs) (E) fötter på järnbiten. Hissa sen ner dykarklockan under vattnet. Ta upp den. Dockans överkropp och huvud är torra! Om inte dykarklockan vill sjunka, så får du sätta fast en tyngre järnbit (C).


English:

A) An empty tin can, turn it upside down. B) Make a hole in the top and attach a string and seal it with glue. Attach an iron bar(C) with wires (D) under the can. Tie the feet of a little doll (or model figure) on the iron bar. Hoist it under the water. Lift it up. Only the legs of the doll is wet! If the bell don`t sink; use a heavier iron bar.

Back Home