SKANÖR

Sankt Olofs kyrka i Skanör är som på många andra medeltida kyrkor, byggd på resterna av en äldre kyrka. Den påbörjades på 1200-talet och byggdes om på 1300 och 1400-talet. Det är en av få kyrkor som har krypta. Eftersom kyrkan var under renovering när jag plåtade den, fick jag ta en teckning ur en gammal bok och färglägga den.
 

Här tycks ha funnits bebyggelse sedan slutet av 1000-talet. Men Skanör hade sin blomstringstid mellan 1300-talet och 1500-talet då Skånemarknaden drog mängder av folk till bygden.
Även om kungens fogde redan på 1300-talet flyttar från Skanörs borg till Falsterbohus.

Men efter Skånemarknadens tid blir Skanör ett obetydligt fiskeläge, ständigt hotat av drivsanden.

På Linnès tid fanns ingen handelsman och han klagar på att brännvinet och andra viktiga ting måste mäste köpas ända borta i Trelleborg.
Men rdan några år senare blev de la Rose borgmästare i staden och han tvingade stadens få invånare att anlägga gator och torg och bygga nya hus. Han inrättade ett postkontor i sitt eget hem. Det vackra rådhuset till vänster är från 1777 och var också det hans verk. Det är delvis byggt av stenar från Skanörs Borg.
Två stora bränder och en kraftig översvämning i slutet av 1800-talet la Skanör i ruiner. Rådhuset var en av de få byggnaderna som klarade sig.

 

 

 

Den bäst bevarade bebyggelsen i Skanör finner man upp mot kyrkan.
Här är även en gammal bevarad torgpump av trä.

 

 
Längst till vänster: Man har försökt att återskapa en majstång från 1700-talet som Linnè såg vid sitt besök. Inte helt likt om man jämför med bilden från 1749.
 
Skanörs mölla är en sk. stubbamölla. På stubbamöllorna vrids hela möllan.
Denna möllan är från cirka år 1700.
Men det har funnits mölla på platsen åtminstone sedan 1500-talet.
Siste möllaren slutade 1922.
På sk. holländaremöllor vrids endast toppen med vingarna och de är nyare påfund.
 
Inget Skanör utan gäss; här som målning på ett hotell och betande på gatan. Det lär även finnas ett övergångsställe för gäss.
 
Den gamla livräddningsbåten som på sin storhjulade vagn drogs av hästar eller manskap ut över grunden tills den bottnade och man kunde påbörja den mödosamma färden ut till det nödställda fartyget.
Än idag sker livräddning till stor del på rent ideel grund av frivilliga som är beredda att utan ersättning riskera livet för att rädda andra.
 
Fiskebåt och en av de många fiske- "hoddorna" som är så typiskaa för de små skånska fiskesamhällena.
 
Vy mot Näsets norra del.
 

BACK