Utifrån magra arkeologiska fynd, har man här byggt upp en liten vikingatida stad. Man experimenterar med hur husen kan ha sett ut, prövar olika redskap, förmedlar kunskap om forntiden och har flera olika aktiviteter.

BACK HOME
Extern länk:
Fotevikens Museum