FALSTERBO

Falsterbos kyrka, Sankta Gertrud ligger bakom gräsbevuxna sanddyner.
Långhuset, som är kyrkans äldsta del, är från 1300-talets senare hälft.
Dess tegelmurar var från början inte vitputsade.
På 1800-talet var kyrkan delvis täckt av drivsand och man ville riva den.

Från Skånemarknadens tid har man på olika platser hittat mindre kyrkbyggnader som hörde till köpmännen.

 

Badhytter kantar stranden, från
Skanör till Falsterbo Kyrka

 

1896 och 1911 drabbades Falsterbo
av samma öde som Skanör: Stora bränder som la de gamla husen i ruiner.

Samtidigt blev det modernt för överklassen att bada vid havet och många gamla fiskelägen förvandlades till badparadis.
Nu har samma orter även drabbats av golfarnas oändliga artfattiga mattor av tuktat gräs och ljunghedarna täcks av lyxvillor. Men dem avstår jag från att visa.

Det väldiga badhotellet Falsterbohus stod färdigt 1908, bara några år efter att järnvägen blivit klar. Under första världskriget flydde rikt folk från det krigshärjade Europa för att spela bort pengar i casinot eller låta sig bondfångas av bedragare. Idag är det forna hotellets lyxsviter förvandlade till minst lika lyxiga bostadsrätter.

Det ursprungliga Falsterbohus, beskriver jag på annat ställe på dnna sajt.

Den långa slanka kvinnan, skuren ur en trästam, flöt iland vid Falsterbo för
länge sedan. Ingen vet något om henne. Plåthättan är senare tillkommen för
att kydda henne från väta, där hon står lutad mot en mur på Falsterbo Museum
. Kanske var hon resultatet av en sjömans erotiska drömmar? Och kanske
kapten slängde henne överbord?

Nedan: Vy mot den gamla fyren.


Till vänster:
Fågelskådare kommer till Falsterbo för att titta på fåglar som kommer till Falsterbo för att titta på fågelskådare som kommer till....

300 arter lär hittills ha setts, fågelarter alltså...