Borgarna i Skanör och Falsterbo

Av Skanörs Borg syns idag inte mer än några vallar och delvis vattenfyllda vallgravar. Borgen anlades runt 1225 som säte för kungens fogde, vars uppgift bl.a. var att kräva tull av de utländska köpmännen som kom till Skånemarknaden.
I slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet flyttar fogden till Falsterbohus. Den här bilden föreställande borgen från nordväst och med Skanör och kyrkan i bakgrunden finns på informationsskylten.
På 1770-talet användes borgen som stenbrott när man byggde Skanörs rådhus.
Jag har valt att visa borgen från öster.
Borgen omgavs av ett par vattenfyllda vallgravar och palissader.
Huvudbyggnaden hadre måtten 16 gånger 8 meter och var byggd av svartglaserat tegel med dekorativa horisontella kritstenlister. Vidare kantades gården av små korsvirkeshus och en köksbyggnad.

Falsterbohus skymtar i form av några låga murrester och vallar nedanför det forna lyxhotellet Falsterbohus .

Borgmuren bildar en fyrkant på 33 gånger 28 m.Längs den västra muren stod en salsbyggnad och inne på borggården stod även ett fyrkantigt tornhus.
Den sydligaste av de omgivande jordvallarna var byggd ovanpå skrotade pråmar.


Lästips: Anders Ödman: Borgar i Skåne.
Falsterbohus byggdes på 1200-talet. 1311 förstörs borgen av hanseatiska Vender i kamp mot kung Erik Menved. Den byggdes åter upp. Kungens fogde flyttade med tiden hit från Skanörs Borg. I perioder bodde unionsdrottningen Margaretha här och det var även här som hennes 17-årige son och tilltänkte tronföljare dog.

BACK