************ S T R A N D M Ø L L E N ************

Här vid Mølleåens utlopp i Öresund, fanns redan på 1500-talet en pappersmölla där lump bearbetades till pappersmassa.
1718 anlade tysken Johan Drewsen en pappersmölla här, som kom att vara i familjen ägo under nästan 200 år.
1897 upphörde papperstilverkningen. Industribyggnaderna förföll, revs 1918 och återuppbyggdes igen kort där efter.
Från 1920 till 1992 tillverkades här istället vätgas och syrgas (brint och ilt på danska).
Än idag Strandmøllen Industrigas A/S sitt huvudkontor här.
Följer man stigarna några km in åt land, kommer man till en annan intressant gammal industrianläggning: Raadvad.
BACK

Lästips: Jan Møller: Grønne ture i København og omegn
Länkar:
Strandmøllen
Strandmøllen A/S