BÄCKASKOGS SLOTT
15Cirka 15 km nordöst om Kristianstad, på en smal landremsa mellan Oppmannasjön och Ivösjön, ligger bland annat Kjugekull och Bäckaskogs slott. Landremsan lär ha diverse unika blommor och andra växter.
Här finns även platsen där Barumkvinnan, även kallad Bäckaskogskvinnan påträffades 1939. Hon var från äldre stenålder och eftersom hon hade en benmejsel och ett jaktspjut med sig i graven, trodde arkeologerna att det var en man. Senare visade det sig att hon var en synnerligen kvinnlig kvinna, en analys av bäckenbenet visade att hon fött drygt ett tiotal barn. Hon finns på Historiska Museet i Stockholm

Bäckaskogs Slott började sin bana (som så många andra skånska slott) som ett kloster.
Det hade på 1200-talet byggts för att ersätta ett nerbrunnet kloster i vä. De omgivande bokskogarna med dess ollon bidrog med föda åt grisarna som munkarna höll och vattnen omkring gav fet ål och en bäck gav vatten till deras vattenkvarn.
Så munkarna levde ganska gott.

All tog en ände på 1500-talet, då man även i Danmark införde den lutherska läran. Den tidens kungar gillade Luther, för enligt honom skulle man lyda kungen och inte påven. På 1600-talet byggdes förvarstorn i längornas ändar och slottet fick det utseende som det i stort behållit till idag. 1658 blev slottet och övriga Skåne svenskt. På 1800-talet arrenderades slottet av prins Karl, vilken även som kung (med talet XV), hade slottet till sin död. Han trivdes väl med den skånska allmogen, så väl att många skåningar har kungligt blod i ådrorna.
Idag ägs slottet av Statens Fastighetsverk som hyr ut det till privata entreprenörer som bedriver hotell, restaurang och konferensverksamhet här. Trädgården renoverades på 1950 och anses av det som kan sådant, vara en pärla.

Länkar:
Back
Bäckaskogs Slott
Bäckaskogs Slott Wikipedia
Lästips: Ragnar Lönnäng: Till skånska slott och sevärdheter.