MÅNSTORPS GAVLAR

En och en halv mil sydost om Malmö finns denna berömda borgruin.

Bild ovan: Vy från nordost. Nedan: Från sydväst.
Före den nuvarande borgen:

Nils Hake hette en herre som bodde på Mogenstrup.Hans släkt hade troligen ägt herresätet i många generationer. Efter att ha slösat bort alla sina tillgångar, inklusive Mogenstrup, gick han med i en rörelse som med våld bekämpade högadeln.
Rörelsen blev nedkämpad och han dömdes till halshuggning i Köpenhamn. Om man får tro en skröna bands hans huvudlösa kropp fast vid hans häst som släptes av nära Hakes familjsgård. En originell hemkomst!
En annan ägare, Henrik Krummedige var en ond jäkel och när han dog var hans hustru Anne Rudsdotter, rädd för att han inte skulle bli insläppt i Himmelriket. Så hon försökte muta Sankte Per genom att skänka Västra Ingelstads kyrka ett vackert flamländskt altare, som ännu finns kvar. Hon lät även bygga en krypta i kyrkan för att där begrava sin Henrik. Så vitt jag vet finns inga spår av vare sig Hakes eller Krummediges byggnader.

Dagens borg.

Deras dotter Sophie ärvde gården. Hon var gift med Eske Bille. På 1540-talet, efter hustruns död, lät Bille uppföra den märkliga anläggning som vi ser ruinerna av idag, den är helt unik i sitt slag. Den består av en cirkelformad vall av jord, som omges av en vallgrav. Tvärs över vallen står ett väldigt renässanshus, vars yttre gavel hade samma rundning som vallen. Huset hade fyra våningar och riddarsalen kunde genom en dörr, nås direkt från jordvallens krön. Huset ska ha varit överdådligt inrett.

Ovan till vänster: Luftvy av borgens utseende på Billes tid.. Ovan till höger: Bild på informationstavla på platsen visande borgens utseende.

Det har sagts att Bille lät bygga jordvallen som ett försvar mot kanonkulor.
Men Bille kände väl till befästningsbyggeri och visste säkert att en rund vall gav många döda vinklar där en fiende lätt kunde ta skydd.
Personligen tror jag därför att huvudsyftet med jordvallen var, att utgöra skydd för en pampig trädgård. Så därför har jag gjort bilden till vänster som visar hur jag tror att borgen kan ha sett ut, med en trädgård liknande den som Tyko Brahe senare skulle bygga vid Uraniborg. Att man kunde nå riddarsalen direkt från vallens krön, antyder att den fanns en gång på krönet varifrån man kunde beundra trädgården.
Under kriget mellan svenskar och danskar, det sk. skånska kriget erövrades borgen (som då hade kommit i svenska händer). Efter kriget plundrades borgen och stenar från den användes till att bygga andra hus. Det var också då som borgens namn försvenskades till Månstorp. Omfattande renoveringar har senare lett till att förfallet hejdats. Ruinen är numera en populär scen för utomhuskoncerter.

 

Till vänster: In ifrån huset mot porten.

Till höger:
Östgaveln
med vallgraven


Ovan: Montage av två bilder: Östgaveln från syd respektive nord.

 

Back

Länkar:
Kulturföreningen Vid Gavel
Månstorps gavlar

Lästips:
* Anders Ödman: Borgar i Skåne.
* Per-Olof Forslund: Månstorps gavlar : - Skånes största ruin. - (Saxo 1998, s. 77-82 : ill.)