FULLTOFTA KYRKA
Jag cyklade ner på en parkeringsplats nära Ringsjön. Bakom några stora gårdsbyggnader och träd skymtade jag en liten kyrka. Ett stort anslag berättade om kyrkans historia. Jag kände på portens handtag, kyrkor brukar vara låsta. Plötsligt stod jag inne i ett kyrkorum, vars valv var täckta av färggranna målningar. Där stod Eva och mumsade på sitt äpple, Adam plöjde marken bakom två hästar. Petrus stod vid den himmelska staden Jerusalem, en grishövdad djävul mumsade på syndare. Tätt packade i en smutsig kyrka, smutsiga halvsvultna människor: Sommartid såg de valvens underverk belysta genom fönstergluggar. Vintertid i ljusens dunkla stroboskopiska fladdrande levde bilderna på valven, ljudsatta av prästens latin. Det var ren magi. Dessa, var de enda bilder medeltidens människor någonsin såg.
Det var stort även för mig, trots ögon, förstörda av nutidens eviga visuella brus av dumheter.
Även jag fångades av bilderna på valven.
Kyrkan byggdes någon gång runt 1170 av gråsten. De eleganta hörnen och listerna är av sandsten hämtades från Stenskogen vid när belägna Höör. Det trappstegsgavlade vapenhuset på sydsidan är osymetriskt. På ena sidan finns 7 ”trappsteg”, på den andra 6.
Tornet är från 1809. Dopfunten är fyrsidig och ursprunglig, med en baldakin från 1700-talet hängande över. Predikstol från slutet av 1500-talet och altaret från 1636. Målningarna är från 1400-talet och den enkla orgeln byggdes i Dresden 1969l
Kyrkan helgades åt Sankta Magnhild. Hon var en god kvinna från Bernarp som mördades av sin svärdotter. När hennes lik skulle föras till graven, vilade bärarna vid Hästäng. Här sprang en källa upp, som så ofta när mark berörts av en from person. Källan finns kvar än idag. Under 1200 och 1300-talen, dyrkades Sankta Magnhild som ett helgon och folk vallfärdade till kyrkan.
Men Domkyrkan i Lund, ville ha hennes kvarlevor och 1383 fördes de dit.
Fulltofta gård, på andra sidan vägen tillhörde vid kyrkans tillkomst ärkebiskop och det var kanske därför kyrkan byggdes just här.
Senare ägdes gården av adelsmän och kyrkan blev en sk. Patronatskyrka. Det innebar att

Fulltofta gårds nuvarande huvudbyggnad är från 1855. (Se bild till höger.)
Patronatskyrka, innebar att en adelsman fick sköta och utsmycka kyrkan och tillsätta och avlöna prästen. Till gengäld fick han del av kyrkans intäkter.

 

BACK

Länkar:
Fulltofta kyrka
Sankta Magnhild av Fulltofta

Bernt Larsson: Fulltofta Kyrka...
kort beskrivning