Övedskloster har som namnet antyder, sitt ursprung i ett kloster. Detta kloster grundades på 1100-talet. Under reformationen på 1500-talet indrogs det till staten. Efter freden i Roskilde 1658 hamnade Övedskloster i svenska händer. En Lewnhaupt blir ägare till slottet 1666. Han dör redan samma år. En senare Lewenhaupt döms till döden i en krigsrätt, men dör innan han kan fångas.

. Hans son general Charles Emil och hans vän general Buddenbrock drev igenom ett svenskt krig mot Ryssland. Kriget blev ett fiasko och Charles Emil Lewenhaupt och Buddenbrock dömdes 1743 till döden genom halshuggning för misslyckandet.
Deras lik begravdes i "ovigd jord", dvs. utanför kyrkogården (med därmed mindre chans att komma till Himmelriket). Släkten på Övedskloster ville förstås få hem Charles Emil, så de skickade i väg en man till Stockholm som kunde gräva upp liket och ta det hem. Rätt kropp kom hem, men huvudet var fel, det råkade vara Buddenbrocks. Så man fick göra en ny resa till Stockholm, denna gång fick man med rätt huvud och enligt vissa uppgifter, även Buddenbrocks kropp.Charles Emil Lewenhaupts kropp begrovs i Öveds kyrka och Buddenbrocks på dess kyrkogård.
1753 hamnar Övedskloster i "Bygge-Hans" Ramels ägo. Han låter riva alla de gamla klosterbyggnaderna och han låter den kände arkitekten Carl Hårleman göra ritningar till ett pampigt slott. Hårleman dog innan slottet ens påbörjats och en annan känd arkitekt Jean Eric Rehn fullbordade slottet och dess inredning
Det blev ett av de finaste slotten i hela riket. När kung Gustav III kom på besök, lär han ha muttrat: Allt för kungligt för en privatman!

BACK

Externa länkar:
Övedskloster
Övedsklosters slott Wikipedia Carl Hårleman

Ovan: Ännu på 1600-talet fanns ruinerna efter klosterkyrkan kvar och de övriga klosterbyggnaderna stod (trots en brand) rätt intakta kvar.